ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια δύο (2) οθονών, πέντε (5) σαρωτών εγγράφων (scanner), ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή και τεσσάρων (4) εκτυπωτών
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια δύο (2) οθονών, πέντε (5) σαρωτών εγγράφων (scanner), ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή και τεσσάρων (4) εκτυπωτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού28/01/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών28/01/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/01/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-