Ανάλυση ΛογαριασμούΠληροφορίες για το τιμολόγιο

AKN e1551176439694

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται κάθε 4μηνο μετά την προγραμματισμένη περιοδική λήψη των ενδείξεων υδρομετρητών. Το πρόγραμμα λήψης των ενδείξεων και έκδοσης των λογαριασμών είναι κυλιόμενο για κάθε τετράμηνο ανάλογα με την περιοχή.

Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει:

 1. τα στοιχεία του υπόχρεου έναντι της ΕΥΑΘ Α.Ε., την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
 2. τον αριθμό καταναλωτή,
 3. τα στοιχεία του υδρομετρητή (αριθμό, τύπο, διατομή),
 4. το μοναδικό αριθμό πάγιας εντολής πληρωμής μέσω τράπεζας, εφόσον η εξόφληση γίνεται με αυτόν τον τρόπο,
 5. τo 4μηνο κατανάλωσης και την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε ή αλλιώς τη διαφορά μεταξύ της τελευταίας και της προηγούμενης ένδειξης του υδρομέτρου,
 6. την ανάλυση του λογαριασμού που περιέχει: α) την αξία του νερού με βάση την κλιμακωτή -ανά βαθμίδα κατανάλωσης- εξέλιξη της τιμής ανά κυβικό, β) την αξία της αποχέτευσης που ορίζεται στο 80% επί της εκάστοτε τιμής του νερού, γ) τα πάγια, δ) το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού που ορίζεται σε 0,07 ευρώ/m3 νερού που καταναλώνεται ε) τον ΦΠΑ επί των ανωτέρω, που για μεν την αξία του νερού υπολογίζεται στο 13%, για δε τις λοιπές χρεώσεις στο 24%.

Στην πίσω σελίδα του λογαριασμού αναγράφονται χρήσιμα τηλέφωνα και καταστήματα για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και σημαντικές για τον καταναλωτή πληροφορίες.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

Τιμολογιακή ΠολιτικήΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης, τα μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και η μέθοδος ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών αυτών, ορίζονται στην 132275 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017).

Η τιμολογιακή πολιτική περιόδου 2019-2023, εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 26142/180 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων (ΦΕΚ Β 1105/03-04-2019) και ισχύει από τον Μάιο του 2019.

Οικιακό τιμολόγιο

Κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης
2013-2018
Τιμές σε €/κ.μ.
2013-2018
Κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης
2019-2021
Τιμές σε €/κ.μ.
2019-2020
Τιμές σε €/κ.μ.
2021
0-10 m3 0,46 0-10 m3 0,42 0,42
11-30 m3 0,63 11-40 m3 0,60 0,612
31-60 m3 0,72 41-60 m3 0,70 0,714
61-120 m3 1,16 61-120 m3 1,20 1,224
121-180 m3 2,39 121-160 m3 3,60 3,672
181 m3 και άνω 4,03 161 m3 και άνω 4,40 4,488

Λοιπές κατηγορίες τιμοκαταλόγων

Κατηγορία
Τιμές 2013-2018 (€/m3)
Κλίμακα 4μηνης
κατανάλωσης σε m3
Τιμές 2019-2020 (€/m3)
Τιμές 2021 (€/m3)
Κοινόχρηστo κατοικιών/άρδευση* 1,06 0-10
11-100
101 και άνω
2,00
2,50
3,60
2,040
2,550
3,672
Επαγγελματίες 0,81 0-200
201 και άνω
0,70
0,95
0,714
0,969
Βιομηχανίες 0-500 m3/μήνα 0,52 0-2000 0,52 0,530
Βιομηχανίες 501 m3/μήνα και άνω 0,81 2001 και άνω 0,87 0,887
Δημόσιο – ΟΤΑ 0,65 0 και άνω 0,65 0,663
Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ* 0,35 0 και άνω 0,35 0,357
Φιλανθρωπικά Ν.Π.Ι.Δ 0 και άνω 0,65 0,663
Γεωτρήσεων 0 και άνω 0,30 0,306
Εφοδιασμός πλοίων* 0 και άνω 2,00 2,040
Βυτιοφόρα οχήματα* 0 και άνω 1,00 1,020
Υδροστόμια Πυρκαγιάς* 0 και άνω 5,00 5,100

Στον παραπάνω πίνακα οι κατηγορίες με αστερίσκο (*) δεν θα επιβαρύνονται με τέλη χρήσης υπονόμων σύμφωνα με την νέα τιμολογιακή πολιτική (2019-2020).

Τέλη χρήσης υπονόμων

Υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του νερού σε ποσοστό 80%.

Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού

Το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού ανέρχεται σε 0,07 € ανά κυβικό μέτρο. Το εν λόγω ειδικό τέλος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Από την καταβολή του εξαιρούνται τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης και οι ΟΤΑ για ενίσχυση των δικτύων τους από την ΕΥΑΘ, οι καταναλωτές που δεν χρεώνονται με τέλη αποχέτευσης καθώς και τα υδροστόμια πυρκαγιάς.

Πάγια τέλη

Τα επιβαλλόμενα πάγια τέλη, ανάλογα με τη διατομή της παροχής, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παροχές (διατομή)
Πάγιο τέλος ανά
Πάγιο Τέλος (σε €)
Φ13 & Φ20 (½’ & ¾΄)
Μήνα 2,00
Τετράμηνο 8,00
Φ25 (1΄)
Μήνα 5,00
Τετράμηνο 20,00
Φ30 (1 ¼΄)
Μήνα 8,00
Τετράμηνο 32,00
Φ40 (1 ½΄)
Μήνα 10,00
Τετράμηνο 40,00
Φ50 (2΄)
Μήνα 15,00
Τετράμηνο 60,00
Φ80 (3 ¼΄)
Μήνα 25,00
Τετράμηνο 100,00
Φ100 – Φ200 (4΄ & άνω)
Μήνα 40,00
Τετράμηνο 160,00

Κοινωνικό ΤιμολόγιοΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Από τον Μάϊο του 2019 η ένταξη των ευπαθών ομάδων ακολουθεί τα ίδια κριτήρια με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄) και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΥΑΘ ΑΕ, λαμβάνει σχετικό αρχείο από την ΗΔΙΚΑ/ΔΕΔΗΕ και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, εντάσσει τους δικαιούχους και τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

Τιμολογιακή πολιτική κοινωνικού τιμολογίου

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Α’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:

 • Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 8 ευρώ (συν ΦΠΑ), επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 70% επί της τιμής του οικιακού τιμολογίου, επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 35%, επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δεν  θα παρέχεται έκπτωση, επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Το ποσοστό της έκπτωσης για την κατηγορία αυτή υπολογίζεται επί του οικιακού τιμολογίου και για το σύνολο των καταναλωθέντων κυβικών.

 

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Β’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:

 • Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 8 ευρώ (συν ΦΠΑ), επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 50% επί της τιμής του οικιακού τιμολογίου, επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 25%, επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δε θα παρέχεται έκπτωση, επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών.
 • Το ποσοστό της έκπτωσης υπολογίζεται επί του οικιακού τιμολογίου και για το σύνολο των καταναλωθέντων κυβικών.

Επαγγελματικό - Βιομηχανικό ΤιμολόγιοΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Επαγγελματικό - Βιομηχανικό Τιμολόγιο

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, το οποίο υποβάλλεται με αίτηση στην ΕΥΑΘ.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Βιομηχανικό Τιμολόγιο για φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Βιομηχανικό Τιμολόγιο για εταιρείες.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Επαγγελματικό Τιμολόγιο για φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Επαγγελματικό Τιμολόγιο για εταιρείες.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !