Ανάλυση ΛογαριασμούΠληροφορίες για το τιμολόγιο

AKN e1551176439694

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται κάθε 4μηνο μετά την προγραμματισμένη περιοδική λήψη των ενδείξεων υδρομετρητών. Το πρόγραμμα λήψης των ενδείξεων και έκδοσης των λογαριασμών είναι κυλιόμενο για κάθε τετράμηνο ανάλογα με την περιοχή.

Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει:

 1. τα στοιχεία του υπόχρεου έναντι της ΕΥΑΘ Α.Ε., την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
 2. τον αριθμό καταναλωτή,
 3. τα στοιχεία του υδρομετρητή (αριθμό, τύπο, διατομή),
 4. το μοναδικό αριθμό πάγιας εντολής πληρωμής μέσω τράπεζας, εφόσον η εξόφληση γίνεται με αυτόν τον τρόπο,
 5. τo 4μηνο κατανάλωσης και την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε ή αλλιώς τη διαφορά μεταξύ της τελευταίας και της προηγούμενης ένδειξης του υδρομέτρου,
 6. την ανάλυση του λογαριασμού που περιέχει: α) την αξία του νερού με βάση την κλιμακωτή -ανά βαθμίδα κατανάλωσης- εξέλιξη της τιμής ανά κυβικό, β) την αξία της αποχέτευσης που ορίζεται στο 80% επί της εκάστοτε τιμής του νερού, γ) τα πάγια, δ) το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού που ορίζεται σε 0,07 ευρώ/m3 νερού που καταναλώνεται ε) τον ΦΠΑ επί των ανωτέρω, που για μεν την αξία του νερού υπολογίζεται στο 13%, για δε τις λοιπές χρεώσεις στο 24%.

Στην πίσω σελίδα του λογαριασμού αναγράφονται χρήσιμα τηλέφωνα και καταστήματα για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και σημαντικές για τον καταναλωτή πληροφορίες.

Τιμολογιακή ΠολιτικήΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης, τα μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και η μέθοδος ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών αυτών, ορίζονται στην 132275 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017).

Η τιμολογιακή πολιτική περιόδου 2019-2023, εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 26142/180 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων (ΦΕΚ Β 1105/03-04-2019) και ισχύει από τον Μάϊο του 2019.

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά και εδώ.

Οικιακό τιμολόγιο

Κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης
2013-2018
Τιμές σε €/κ.μ.
2013-2018
Κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης
2019-2020
Τιμές σε €/κ.μ.
2019-2020
0-10 m30,460-10 m30,42
11-30 m30,6311-40 m30,60
31-60 m30,7241-60 m30,70
61-120 m31,1661-120 m31,20
121-180 m32,39121-160 m33,60
181 m3 και άνω4,03161 m3 και άνω4,40

Λοιπές κατηγορίες τιμοκαταλόγων

Κατηγορία
Τιμές 2013-2018 (€/m3)
Κλίμακα 4μηνης
κατανάλωσης σε m3
Τιμές 2019-2020 (€/m3)
Κοινόχρηστo κατοικιών/άρδευση*1,060-10
11-100
101 και άνω
2,00
2,50
3,60
Επαγγελματίες0,810-200
201 και άνω
0,70
0,95
Βιομηχανίες 0-500 m3/μήνα0,520-20000,52
Βιομηχανίες 501 m3/μήνα και άνω0,812001 και άνω0,87
Δημόσιο – ΟΤΑ0,650 και άνω0,65
Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ*0,350 και άνω0,35
Φιλανθρωπικά Ν.Π.Ι.Δ0 και άνω0,65
Γεωτρήσεων0 και άνω0,30
Εφοδιασμός πλοίων*0 και άνω2,00
Βυτιοφόρα οχήματα*0 και άνω1,00
Υδροστόμια Πυρκαγιάς*0 και άνω5,00

Στον παραπάνω πίνακα οι κατηγορίες με αστερίσκο (*) δεν θα επιβαρύνονται με τέλη χρήσης υπονόμων σύμφωνα με την νέα τιμολογιακή πολιτική (2019-2020).

Τέλη χρήσης υπονόμων

Υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του νερού σε ποσοστό 80%.

Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού

Το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού ανέρχεται σε 0,07 € ανά κυβικό μέτρο. Το εν λόγω ειδικό τέλος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Από την καταβολή του εξαιρούνται τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης και οι ΟΤΑ για ενίσχυση των δικτύων τους από την ΕΥΑΘ, οι καταναλωτές που δεν χρεώνονται με τέλη αποχέτευσης καθώς και τα υδροστόμια πυρκαγιάς.

Πάγια τέλη

Τα επιβαλλόμενα πάγια τέλη, ανάλογα με τη διατομή της παροχής, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παροχές (διατομή)
Πάγιο τέλος ανά
Πάγιο Τέλος (σε €)
Φ13 & Φ20 (½’ & ¾΄)
Μήνα2,00
Τετράμηνο8,00
Φ25 (1΄)
Μήνα5,00
Τετράμηνο20,00
Φ30 (1 ¼΄)
Μήνα8,00
Τετράμηνο32,00
Φ40 (1 ½΄)
Μήνα10,00
Τετράμηνο40,00
Φ50 (2΄)
Μήνα15,00
Τετράμηνο60,00
Φ80 (3 ¼΄)
Μήνα25,00
Τετράμηνο100,00
Φ100 – Φ200 (4΄ & άνω)
Μήνα40,00
Τετράμηνο160,00

Κοινωνικό ΤιμολόγιοΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Από τον Μάϊο του 2019 η ένταξη των ευπαθών ομάδων θα ακολουθεί τα ίδια κριτήρια  με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄) και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΥΑΘ ΑΕ, θα λαμβάνει σχετικό αρχείο από την ΗΔΙΚΑ/ΔΕΔΗΕ  και χωρίς να απαιτείται  η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, θα μπορεί να εντάσσει τους δικαιούχους και να τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

Τιμολογιακή πολιτική κοινωνικού τιμολογίου

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Α’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:

 • Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 8 ευρώ (συν ΦΠΑ)
 • Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 70% επί της τιμής του οικιακού τιμολογίου.
 • Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 35%
 • Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δεν  θα παρέχεται έκπτωση

 

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Β’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:

 • Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 8 ευρώ (συν ΦΠΑ)
 • Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 50% επί της τιμής του οικιακού τιμολογίου.
 • Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 25%
 • Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δεν  θα παρέχεται έκπτωση

Επαγγελματικό - Βιομηχανικό ΤιμολόγιοΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Επαγγελματικό - Βιομηχανικό Τιμολόγιο

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, το οποίο υποβάλλεται με αίτηση στην ΕΥΑΘ.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Βιομηχανικό Τιμολόγιο για φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Βιομηχανικό Τιμολόγιο για εταιρείες.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Επαγγελματικό Τιμολόγιο για φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Επαγγελματικό Τιμολόγιο για εταιρείες.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση