Σημειώσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει διακανονισμός, είτε ηλεκτρονικά είτε με τη φυσική παρουσία σας στα καταστήματά μας, είναι η υδροληψία να είναι στο όνομα του πραγματικού χρήστη.

Σε περίπτωση που δεν είστε υπόχρεοι στον λογαριασμό κατανάλωσης νερού, τότε θα πρέπει να προχωρήσετε σε μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας (πατήστε εδώ) και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης, να προχωρήσετε στον διακανονισμό της οφειλής σας.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Διακανονισμού σε pdf ή εδώ για την κατεβάσετε σε μορφή word.

Για ρύθμιση οφειλής μικρότερης από 2.000€

Η αίτηση υποβάλλεται και η διαδικασία διεκπεραιώνεται είτε στα γραφεία μας (στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Αγγελάκη 6 ή στο υποκατάστημα στην 26η Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια) με αυτοπρόσωπη παρουσία σας ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παρακάτω.

 

Τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι τα ακόλουθα:

Πρόσφατο Ε9 για τους ιδιοκτήτες ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο για τους ενοικιαστές

και επιπρόσθετα:

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου).

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

– Υπεύθυνη δήλωση από gov.gr ή από ΚΕΠ στην οποία θα αναγράφεται:

«Συμφωνώ ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης του διακανονισμού ή μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά το διακανονισμό – λογαριασμού, ακυρώνεται ο διακανονισμός, επανέρχονται οι τόκοι υπερημερίας, εφόσον είχαν αφαιρεθεί και η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να προβεί σε διακοπή της υδροληψίας.»

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Ειδικότερα:
Α. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός είναι ο πρώτος ή υπήρξαν στο παρελθόν άλλοι που τηρήθηκαν

-Σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 80% των τόκων υπερημερίας.
-Σε 24 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 60% των τόκων υπερημερίας .
-Σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 50% των τόκων υπερημερίας .

Β. Σε περίπτωση όπου υπήρξε στο παρελθόν μόνο ένας διακανονισμός και δεν τηρήθηκε

– Μπορεί να γίνει νέος διακανονισμός​, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των τόκων υπερημερίας.

Γ. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη δύο διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν,

– Απαιτείται προκαταβολή 30%. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου

Δ. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη τρεις ή περισσότεροι διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν,

– Απαιτείται προκαταβολή 50%. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου.

*Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή σε περίπτωση μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά τον διακανονισμό – λογαριασμού, ακυρώνεται ο διακανονισμός, επανέρχονται οι τόκοι υπερημερίας, εφόσον είχαν αφαιρεθεί και η ΕΥΑΘ δύναται να προβεί σε διακοπή της υδροληψίας.

 

Για ενεργοποίηση ακυρωμένης υδροληψίας ​με οφειλές (νέο συμβόλαιο υδροληψίας), ρύθμιση μπορεί να αιτηθεί μόνο ο ιδιοκτήτης

 • Με προκαταβολή του 50% του οφειλόμενου ποσού και του υπολοίπου σε 12, 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80%, 60% ή 50% των τόκων ​υπερημερίας αντίστοιχα.

 

Για δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων:

 • Δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ.
 • Ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ με ανώτατο όριο δόσεων τις 72.
 • Απαλλαγή από το σύνολο των τόκων.

 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ του υπόχρεου ή/και τρίτου (μόνο στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Αγγελάκη 6 ή στο υποκατάστημα στην 26η Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια)

 • Υπάρχει δυνατότητα άτοκων δόσεων, με απαλλαγή του 80% των τόκων υπερημερίας, το πλήθος των οποίων εξαρτάται από την πιστωτική κάρτα. Το μέγιστο πλήθος δόσεων (μέχρι 48) παρέχουν οι κάρτες της Τράπεζας Eurobank. Οι κάρτες των υπολοίπων τραπεζών παρέχουν μέχρι 36 άτοκες δόσεις

Ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ

Για ρύθμιση οφειλής μεγαλύτερης από 2.000€, ανεξαρτήτως τιμοκαταλόγου

Απαιτείται σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού επικυρωμένου για το γνήσιο της υπογραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παρακάτω, είτε στα γραφεία μας στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Αγγελάκη 6 όπου και διεκπεραιώνεται, με αυτοπρόσωπη παρουσία σας ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι τα ακόλουθα:

Πρόσφατο Ε9 για τους ιδιοκτήτες ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο για τους ενοικιαστές

και επιπρόσθετα:

1) Όσον αφορά τα Φυσικά πρόσωπα:

– Αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του φυσικού προσώπου.

2) Όσον αφορά τις Ατομικές επιχειρήσεις:

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Φυσικού Προσώπου και των στοιχείων μητρώου της Επιχείρησης).

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του φυσικού προσώπου.

3) Όσον αφορά τις εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε.:

– Καταστατικό της εταιρείας.

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet της εταιρείας (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Νομικού Προσώπου και των στοιχείων μητρώου της Επιχείρησης).

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet όλων των ομόρρυθμων μελών (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Φυσικού Προσώπου).

– Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας όλων των ομόρρυθμων μελών.

4) Όσον αφορά τις εταιρείες Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.:

– Καταστατικό της εταιρείας.

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet της εταιρείας (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Νομικού Προσώπου και των στοιχείων μητρώου της Επιχείρησης).

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet του διαχειριστή (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Φυσικού Προσώπου).

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του διαχειριστή.

5) Όσον αφορά τα Σωματεία:

– Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης.

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet του σωματείου

(Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Νομικού Προσώπου και των στοιχείων μητρώου της Επιχείρησης).

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet του νομίμου εκπροσώπου (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Φυσικού Προσώπου).

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου.

6) Όσον αφορά τις εταιρείες Α.Ε.:

– Καταστατικό της εταιρείας.

– Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης.

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet της εταιρείας (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Νομικού Προσώπου και των στοιχείων μητρώου της Επιχείρησης).

– Εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet του νομίμου εκπροσώπου (Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του Φυσικού Προσώπου).

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Σε όλες τις εκτυπώσεις της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet, θα πρέπει να εμφανίζεται η ημερομηνία εκτύπωσης.
 • Τα ιδιωτικά συμφωνητικά υπογράφονται και επικυρώνονται μόνο από τον υπόχρεο της υδροληψίας και στην περίπτωση νομικού προσώπου από τον εκάστοτε νόμιμο εκπρόσωπο, διαχειριστή κλπ., ενώ η σύναψη του διακανονισμού γίνεται και από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.

Το ποσό της προκαταβολής, ο αριθμός δόσεων και το ελάχιστο ποσό δόσης, για τις οφειλές άνω των 2.000€, θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

  Αίτηση διακανονισμού οφειλής


  Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό δόσεων αναλόγως του τιμολογίου σας. Από 1 έως 36 δόσεις με ελάχιστη πληρωμή τα 50€ για οικιακό τιμολόγιο ή από 1 έως 72 δόσεις για τους ΚΟΤ (κοινωνικό τιμολόγιο) με ελάχιστη πληρωμή τα 20€, 1 έως 48 δόσεις για επαγγελματικό τιμολόγιο με ελάχιστη πληρωμή τα 50€.

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !