Σημειώσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει διακανονισμός, είτε ηλεκτρονικά είτε με τη φυσική παρουσία σας στα καταστήματά μας, είναι η υδροληψία να είναι στο όνομα του πραγματικού χρήστη.

Σε περίπτωση που δεν είστε υπόχρεοι στον λογαριασμό κατανάλωσης νερού, τότε θα πρέπει να προχωρήσετε σε μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας (πατήστε εδώ) και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης, να προχωρήσετε στον διακανονισμό της οφειλής σας.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Διακανονισμού σε pdf ή εδώ για την κατεβάσετε σε μορφή word.

Η αίτηση υποβάλλεται και η διαδικασία διεκπεραιώνεται είτε στα γραφεία μας (στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Αγγελάκη 6 ή στο υποκατάστημα στην 26η Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια) με αυτοπρόσωπη παρουσία σας ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παρακάτω, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ (Ε9 για τον ιδιοκτήτη, ηλεκτρονικό μισθωτήριο για τον ενοικιαστή) ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.

– Υπεύθυνη δήλωση από gov.gr ή από ΚΕΠ στην οποία θα αναγράφεται:

«Συμφωνώ ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης του διακανονισμού ή μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά το διακανονισμό – λογαριασμού, ακυρώνεται ο διακανονισμός, επανέρχονται οι τόκοι υπερημερίας, εφόσον είχαν αφαιρεθεί και η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να προβεί σε διακοπή της υδροληψίας.»

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Ειδικότερα:
Α. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός είναι ο πρώτος ή υπήρξαν στο παρελθόν άλλοι που τηρήθηκαν

-Σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 80% των τόκων υπερημερίας.
-Σε 24 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 60% των τόκων υπερημερίας .
-Σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 50% των τόκων υπερημερίας .

Β. Σε περίπτωση όπου υπήρξε στο παρελθόν μόνο ένας διακανονισμός και δεν τηρήθηκε

– Μπορεί να γίνει νέος διακανονισμός​, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των τόκων υπερημερίας.

Γ. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη δύο διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν,

– Απαιτείται προκαταβολή 30%. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου

Δ. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη τρεις ή περισσότεροι διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν,

– Απαιτείται προκαταβολή 50%. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου.

*Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή σε περίπτωση μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά τον διακανονισμό – λογαριασμού, ακυρώνεται ο διακανονισμός, επανέρχονται οι τόκοι υπερημερίας, εφόσον είχαν αφαιρεθεί και η ΕΥΑΘ δύναται να προβεί σε διακοπή της υδροληψίας.

Για ενεργοποίηση ακυρωμένης υδροληψίας ​με οφειλές (νέο συμβόλαιο υδροληψίας), ρύθμιση μπορεί να αιτηθεί μόνο ο ιδιοκτήτης

– Με προκαταβολή του 50% του οφειλόμενου ποσού και του υπολοίπου σε 12, 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80%, 60% ή 50% των τόκων ​υπερημερίας αντίστοιχα.

Σε περίπτωση οφειλής μεγαλύτερης των 2.000,00 €, ανεξαρτήτως τιμοκαταλόγου, απαιτείται σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού επικυρωμένου για το γνήσιο της υπογραφής.

Για δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων:

  • Δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ.
  • Ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ με ανώτατο όριο δόσεων τις 72.
  • Απαλλαγή από το σύνολο των τόκων.

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ του υπόχρεου ή/και τρίτου (μόνο στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Αγγελάκη 6 ή στο υποκατάστημα στην 26η Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια)

  • • Υπάρχει δυνατότητα άτοκων δόσεων, με απαλλαγή του 80% των τόκων υπερημερίας, το πλήθος των οποίων εξαρτάται από την πιστωτική κάρτα. Το μέγιστο πλήθος δόσεων (μέχρι 48) παρέχουν οι κάρτες της Τράπεζας Eurobank. Οι κάρτες των υπολοίπων τραπεζών παρέχουν μέχρι 36 άτοκες δόσεις
  • Ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ

Αίτηση διακανονισμού οφειλής


Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό δόσεων αναλόγως του τιμολογίου σας. Από 1 έως 36 δόσεις με ελάχιστη πληρωμή τα 50€ για οικιακό τιμολόγιο ή από 1 έως 72 δόσεις για τους ΚΟΤ (κοινωνικό τιμολόγιο) με ελάχιστη πληρωμή τα 20€, 1 έως 48 δόσεις για επαγγελματικό τιμολόγιο με ελάχιστη πληρωμή τα 50€.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !