Σας ενημερώνουμε ότι πλέον έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξόφλησης της οφειλής σας με άτοκες δόσεις (μέχρι 36 δόσεις – ελάχιστη μηνιαία δόση 50 €) με τη χρήστη πιστωτικής κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας μέσω του MyEyathPortal.

Σημειώσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων  οφειλών σας, είτε μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας είτε με φυσική παρουσία στα καταστήματά μας, είναι η υδροληψία να είναι στο όνομα του πραγματικού χρήστη. Σε περίπτωση που δεν είστε υπόχρεοι, θα πρέπει να προχωρήσετε σε Αίτημα Μεταβίβασης Ονόματος Υδροληψίας», εδώ.

Για ρύθμιση οφειλής μικρότερης των 2.000€, η αίτηση υποβάλλεται:

 1. Με αυτοπρόσωπη παρουσία σας ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr).

στα γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε.,

 • στην Αγγελάκη 6 ή
 • στο υποκατάστημα στην 26ης Οκτωβρίου 26 (απέναντι από τα Δικαστήρια),

Κλείστε τηλεφωνικό ραντεβού στο 2310-966600 από τις 7:30 – 23:00, ή ηλεκτρονικό ραντεβού στο site μας εδώ.

 1. Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης παρακάτω.

Δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατη εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Δήλωση Ε9) για τους ιδιοκτήτες ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο από την ψηφιακή υπηρεσία myAADE για τους ενοικιαστές.
 • Δελτίο Ταυτότητας (βλέπε παράρτημα) ή Διαβατήριο.
 • Λογαριασμός της Ε.Υ.Α.Θ., της υπό αίτηση υδροληψίας.
 • Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από τις ψηφιακές υπηρεσίες myAADE (Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου, για ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση).
 • Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr, στην οποία θα αναγράφεται: «Συμφωνώ ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης του διακανονισμού ή μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά το διακανονισμό – λογαριασμού, ακυρώνεται ο διακανονισμός, επανέρχονται οι τόκοι υπερημερίας, εφόσον είχαν αφαιρεθεί και η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να προβεί σε διακοπή της υδροληψίας.».

Σημειώνεται, για Νομικά Πρόσωπα  απαιτείται Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρηση–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση. 

Ειδικότερα:

Α) ΕΝΕΡΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ
Α.1) ΟΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΤΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΣ).
Α.1.1) Σε περίπτωση που αιτείται 1′ φορά διακανονισμό ή έχουν τηρηθεί τυχόν προηγούμενοι διακανονισμοί:
– Έως 36 μηνιαίες άτοκες δόσεις, για οικιακά τιμολόγια με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50€.
– Έως 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις, για επαγγελματικά τιμολόγια με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50€.
– Έως 72 μηνιαίες άτοκες δόσεις, για ευπαθείς ομάδες* με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20€.

* Ευπαθείc ομάδες : Ενταγμένοι σε ΚΟΤ ή με αποδεδειγμένη οικονομική δυσπραγία (δηλωθέν εισόδημα 8.000€ + 3.000€ για κάθε παιδί).
Σημείωση: Η 1η δόση εξοφλείται την ημέρα της αίτησης του διακανονισμού.

Α.1.2) Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ένας ή περισσότεροι διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν:
– Απαιτείται προκαταβολή 30%.
– Εξαιρούνται της προκαταβολής οι ευπαθείς ομάδες.

Α.2) ΟΤΑΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨ1ΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΜΙΣΘΩΤΉ):
– Απαιτείται προκαταβολή 20%.

– Εξαιρούνται της προκαταβολής οι ευπαθείς ομάδες.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του 20%, απαιτείται σύμβαση αναγνώρισης της οφειλής με εγγυητή τον ιδιοκτήτη.

Β) ΑΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨJΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΤΕ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΤΕ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ.
– Απαιτείται προκαταβολή 20%.
– Εξαιρούνται της προκαταβολής οι ευπαθείς ομάδες.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του 20%, απαιτείται σύμβαση αναγνώρισης της οφειλής με εγγυητή τον ιδιοκτήτη.

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή σε περίπτωση μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά τον διακανονισμό – λογαριασμού, ακυρώνεται ο διακανονισμός, και η Ε.Υ.Α.Θ.  A.E. δύναται να προβεί σε διακοπή της υδροληψίας.

 *ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ του υπόχρεου ή εταιριών
Που πραγματοποιούνται στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,

 • στην Αγγελάκη 6 ή
 • στο υποκατάστημα στην 26ης Οκτωβρίου 26 (απέναντι από τα Δικαστήρια),

Υπάρχει δυνατότητα άτοκων δόσεων με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ. Το πλήθος των δόσεων, εξαρτάται από την Τράπεζα που εκδίδει την πιστωτική κάρτα. Το μέγιστο πλήθος δόσεων (μέχρι 48) παρέχουν οι κάρτες της Τράπεζας Eurobank. Οι κάρτες των υπολοίπων τραπεζών παρέχουν μέχρι 36 άτοκες δόσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Ελλάδα)

Το Δελτίο Ταυτότητας (συχνά αναφερόμενο καταχρηστικά ως αστυνομική ταυτότητα ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) είναι επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους.
Πρόκειται για έγγραφο υποχρεωτικό για όλους του πολίτες του Κράτους άνω των 12 ετών, που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία. Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να το φέρουν πάντοτε μαζί τους και να το επιδεικνύουν όταν ζητείται από τις Αστυνομικές Αρχές, διαφορετικά είναι πιθανή η μεταφορά τους στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Το Ελληνικό διαβατήριο θεωρείται έγγραφο ταυτοποίησης ισοδύναμο με την αστυνομική ταυτότητα.

Καθώς η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος της Συμφωνίας Σένγκεν, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αποτελεί έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο μεταξύ των χωρών της Συμφωνίας. Το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες από το 2000, ενώ τα παλιά δελτία ταυτότητας είναι ισοδύναμα με τα νέα και οι χώρες-μέλη του Συμφώνου Σένγκεν είναι υποχρεωμένες να τα αναγνωρίζουν ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Εξάλλου, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση προσώπου των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες (τοπικές/περιφερειακές, εθνικές/βουλευτικές και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Tα δελτία ταυτότητας έχουν πλέον 10ετή ισχύ. Σε περίπτωση ανανέωσης του διαβατηρίου απαιτείται η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, ειδάλλως η ανανέωση του διαβατηρίου είναι αδύνατη.

Απαιτείται σύναψη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Για τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παρακάτω, είτε στα γραφεία μας στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Αγγελάκη 6 όπου και διεκπεραιώνεται, με αυτοπρόσωπη παρουσία σας ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Η υποβολή της αίτησης θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

 • Πρόσφατο Ε9 ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (για τους ιδιοκτήτες)
 • Πρόσφατη εκτύπωση συμβολαίου από TAXISNET (για τους ενοικιαστές)

Επιπλέον:

για τα Φυσικά πρόσωπα απαιτούνται τα εξής:

 1. Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π)
 2. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση τρίτου)
 3. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISNET ή την ΑΑΔΕ (Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου, για ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση)

και

για τα Νομικά πρόσωπα, απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής:

 1. Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π) του νόμιμου εκπροσώπου.
 2. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, ή Πρακτικό εκπροσώπησης από ΔΣ, ή από το ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αναγράφεται η αναγνώριση οφειλής καθώς και το ακριβές αντικείμενο της εκπροσώπησης.
 3. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISNET ή την ΑΑΔΕ (Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου, για ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση)
 4. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISNET ή την ΑΑΔΕ (Στοιχεία Μητρώου του/των εκπροσώπου/ων, για ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση)
 5. Καταστατικό (επικυρωμένο ή από το ΓΕΜΗ), ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης της Εταιρείας

Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αφού εξετάσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, να κρίνει εάν είναι απαραίτητο, να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Σε όλες τις εκτυπώσεις της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISNET θα πρέπει να εμφανίζεται η ημερομηνία εκτύπωσης.
 • Τα ιδιωτικά συμφωνητικά υπογράφονται και επικυρώνονται μόνο από τον υπόχρεο της υδροληψίας και στην περίπτωση νομικού προσώπου από τον εκάστοτε νόμιμο εκπρόσωπο, διαχειριστή κλπ., ενώ η σύναψη του διακανονισμού γίνεται και από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.

Το ποσό της προκαταβολής, ο αριθμός δόσεων και το ελάχιστο ποσό δόσης, για τις οφειλές άνω των 2.000€, θα εξετάζονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Υδροληψίας και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

  Αίτηση διακανονισμού οφειλής


  Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό δόσεων αναλόγως του τιμολογίου σας. Από 1 έως 36 δόσεις με ελάχιστη πληρωμή τα 50€ για οικιακό τιμολόγιο ή από 1 έως 72 δόσεις για τους ΚΟΤ (κοινωνικό τιμολόγιο) με ελάχιστη πληρωμή τα 20€, 1 έως 48 δόσεις για επαγγελματικό τιμολόγιο με ελάχιστη πληρωμή τα 50€.

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !