Απολογισμοί ΒιωσιμότηταςΕνημέρωση από την ΕΥΑΘ

Με μία ιστορική απόφαση πανανθρώπινης εμβέλειας, στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όλα τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015 υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ένα φιλόδοξο σχέδιο συλλογικής δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Όλα τα μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις και τις προσπάθειές τους, προκειμένου να επιτευχθεί παγκόσμια ευημερία, ειρήνη και δικαιοσύνη σ’ έναν υγιή πλανήτη μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελείται ειδικότερα από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) και 169 υποστόχους, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι και εξισορροπούν τις τρεις διαστάσεις (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική) της βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2030.

Αυτή η ιδιότυπη «χάρτα» βοήθησε τους οργανισμούς να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της βιωσιμότητας και να αναζητήσουν τον ρόλο τους σε αυτήν την περίπλοκη νέα τάξη πραγμάτων και στη συλλογική προσπάθεια. Η ΕΥΑΘ, αντιλαμβανόμενη τον οικουμενικό χαρακτήρα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και την κρισιμότητα της υλοποίησης της Ατζέντας 2030, έχει αποφασίσει από την πρώτη στιγμή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια. Για τον σκοπό αυτόν δεσµεύεται στο όραµά της να είναι ένας οικονοµικά εύρωστος, εξωστρεφής οργανισµός, ο οποίος αναπτύσσει και λειτουργεί σύγχρονες, ανθεκτικές υποδοµές και διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του υδατικού οικοσυστήµατος.

Στην κατεύθυνση αυτή, προτεραιότητα της ΕΥΑΘ αποτελούν οι στόχοι που έχουν άµεση συνάφεια µε τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει, προκειμένου να δηµιουργεί διαχρονικά προστιθέµενη αξία στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην αγορά και στο ανθρώπινο δυναµικό της. Για την ΕΥΑΘ η προσπάθεια επίτευξης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί θεμελιώδη άξονα της μετεξέλιξής της σε μία σύγχρονη επιχείρηση, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των εργαζομένων της, στηρίζει την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας του τόπου, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιλαμβάνεται πλήρως το σημαντικότητα της ευθύνης που συνεπάγεται η διαχείριση ενός αγαθού ύψιστης σημασίας για τη ζωή όπως το νερό.

Η ΕΥΑΘ συνεπώς δεσμεύεται να ακολουθεί τους 17 Στόχους της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τη μείωση της φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των καταναλωτών και την αδιάλειπτη παροχή ύδατος να εντάσσονται στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, η  Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή το 2016 οδήγησε σε ένα επί της αρχής παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Ε.Ε. έθεσε ως στόχο να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία έως το 2050, ορίζοντας ως δεσμευτικό στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Επιπλέον, καθώς η κλιματική κρίση και οι δυσμενείς συνέπειές της φέρνουν αντιμέτωπο τον πλανήτη μας με μία πληθώρα προκλήσεων και κινδύνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2019 την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μέσω της οποίας η Ε.Ε. φιλοδοξεί να μετασχηματιστεί σε μία δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με οικονομία ανταγωνιστική, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με μηδενικές, καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας και την επίτευξη γενικότερα της «πράσινης» μετάβασης, απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες και συνέργειες με καθοριστικό εδώ τον ρόλο των επιχειρήσεων. Η ΕΥΑΘ, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, της Συμφωνίας του Παρισιού, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και του εθνικού κλιματικού νόμου και της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προσπαθεί (μέσα από τη δραστηριότητά της και τις ροές των κεφαλαίων της προς «πράσινες» επενδύσεις και επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού) να στηρίξει εμπράκτως την «πράσινη» και την ψηφιακή μετάβαση.

Οι ετήσιες εκθέσεις της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με πρώτη αυτή για τα έτη 2019-2020, αναδεικνύουν αυτήν ακριβώς τη σύμπλευση με τις διεθνείς και εθνικές στρατηγικές και προβάλλουν τις επιδόσεις της ΕΥΑΘ σε όλα αυτά τα μείζονα θέματα της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !