Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά λογαριασμό κατανάλωσης νερού του ακινήτου σας, με γραπτή αίτηση στο κατάστημα της ΕΥΑΘ στην Αγγελάκη 6 ή υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση “Ειδοποίηση έκδοσης λογαριασμού”, επισυνάπτοντας αντίγραφο της Ταυτότητάς σας και αποδεικτικού εγγράφου του ΑΦΜ σας.

Ως αποδεικτικό ΑΦΜ, επισυνάπτετε: Ε9 αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο αν είστε ενοικιαστής.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επισυνάπτετε:

 1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης-Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ και η εκπροσώπηση (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.
 2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνει το e-mail στο οποίο θα αποστέλλεται ο λογαριασμός

  Ηλεκτρονική Έκδοση Λογαριασμού

  Πού και πώς πληρώνωΠληρωμές / Οφειλές

  Λογαριασμοί εξοφλούνται

  • Σε όλα τα καταστήματα της “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.” (εκτός Αττικής και Άνδρου) χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
  • Στα καταστήματα και γραφεία των ΕΛΤΑ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε κατάστημα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.
  • Σε εξουσιοδοτημένους πράκτορες ΟΠΑΠ, μέλη του ΣΕΠΠΠ.
  • Σε όλες τις τράπεζες με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής σε χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού.
  • Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ και σε όλες τις τράπεζες μέσω web banking με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
  • Με πάγια εντολή (η οποία δίνεται στην τράπεζα συνεργασίας τουλάχιστον 4 ημέρες πριν τη λήξη του λογαριασμού, αλλιώς θα ισχύει για την εξόφληση του επόμενου λογαριασμού).

  E-πληρωμέςΠληρωμές / Οφειλές

  Μπορείτε να πληρώσετε το λογαριασμό σας εντός μηνός από τη λήξη του, κάνοντας χρήση της πιστωτικής σας κάρτας από το σύστημα online πληρωμών της ΕΥΑΘ. Αν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά το σύστημα ακολουθήστε τη “ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ”.

  young bearded man pays by credit card online PFVBA2Y e1549615674917

  Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς την ΕΥΑΘ με υποβολή σχετικού αιτήματος.

  Απαραίτητη προϋπόθεση, να είστε υπόχρεοι του λογαριασμού ή εξουσιοδοτημένοι από τον υπόχρεο.

  Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή της αίτησης, πατήστε εδώ.

  Έκπτωση σε περίπτωση διαρροήςΠληροφορίες για το τιμολόγιο

  Ελέγχετε συχνά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας (βρύσες, καζανάκια, μπάνια κ.λ.π.). Έτσι αποφεύγετε την άσκοπη σπατάλη του νερού η οποία επιβαρύνει σημαντικά τον λογαριασμό σας.

  Σε περίπτωση διαρροής υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει έκπτωση είναι να είστε υπόχρεος της υδροληψίας και η εγγραφή σας να είναι επικαιροποιημένη

  Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή της αίτησης, πατήστε εδώ.

  Τονίζουμε ότι δεν πρόκειται για απαλλαγή αλλά για έκπτωση και προκύπτει μόνο αν υπάρχει σημαντική απόκλιση της κατανάλωσης κατά τη διαρροή σε σχέση με τις προηγούμενες φυσιολογικές καταναλώσεις σας.

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !