Ραντεβούκλείστε το ραντεβού σας online

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά για να διεκπεραιώσετε ένα από τα παρακάτω αιτήματα στα καταστήματά μας.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε άλλο τύπο αίτησης, παρακαλούμε να επιλέξετε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις της ιστοσελίδας μας: https://www.eyath.gr/applications/
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 966600 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ.

Προσωρινή υδροδότηση/Αυτοψία (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Πληρωμή μετά από Αυτοψία /Προσωρινή υδροδότηση (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Κλείστε το ραντεβού σας στο κατάστημα της Αγγελάκη για την καταβολή του ποσού της αυτοψίας που χρεώθηκε και την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Υδροδότηση για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο χωρίς κτίσμα

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ.

Οριστική υδροδότηση/Αυτοψία (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Πληρωμή μετά από Αυτοψία /Οριστική υδροδότηση (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Κλείστε το ραντεβού σας στο κατάστημα της Αγγελάκη για την καταβολή του ποσού της αυτοψίας που χρεώθηκε και την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Περατωθείσα οικοδομή/Αυτοψία (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Πληρωμή μετά από Αυτοψία/Περατωθείσα υδροδότηση(ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Κλείστε το ραντεβού σας στο κατάστημα της Αγγελάκη για την καταβολή του ποσού της αυτοψίας που χρεώθηκε και την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Αρχική σύνδεση Υδροληψίας διαμερίσματος με Υ2 έως 2 υδρόμετρα (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Αρχική σύνδεση Υδροληψίας διαμερίσματος με Υ2 έως 4 υδρόμετρα (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Για τη ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μέχρι τέσσερα (4) υδρόμετρα με Υ2, παρακαλούμε κλείστε ηλεκτρονικά δύο (2) διαδοχικά εικοσάλεπτα ραντεβού. Για παράδειγμα 10:40 – 11:00 & 11:00 – 11:20

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Αρχική σύνδεση Υδροληψίας διαμερίσματος με Υ2 έως 6 υδρόμετρα (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Για τη ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μέχρι έξι (6) υδρόμετρα με Υ2, παρακαλούμε κλείστε ηλεκτρονικά τρία (3) διαδοχικά εικοσάλεπτα  ραντεβού. Για παράδειγμα 10:40 – 11:00 & 11:00 – 11:20 & 11:20 – 11:40

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Αρχική σύνδεση Υδροληψίας διαμερίσματος με Υ2 έως 8 υδρόμετρα (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Για τη ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μέχρι οχτώ (8) υδρόμετρα με Υ2, παρακαλούμε κλείστε ηλεκτρονικά τέσσερα (4) διαδοχικά εικοσάλεπτα  ραντεβού. Για παράδειγμα 10:40 – 11:00 & 11:00 – 11:20 & 11:20 – 11:40 & 11:40 – 12:00

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Αρχική σύνδεση Υδροληψίας διαμερίσματος με Υ2 έως 10 υδρόμετρα (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Για τη ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μέχρι δέκα  (10) υδρόμετρα με Υ2, παρακαλούμε κλείστε ηλεκτρονικά πέντε (5) διαδοχικά εικοσάλεπτα  ραντεβού. Για παράδειγμα 10:40 – 11:00 & 11:00 – 11:20 & 11:20 – 11:40 & 11:40 – 12:00 & 12:00 – 12:20

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Αρχική σύνδεση Υδροληψίας διαμερίσματος με Υ2 άνω των 10 (δέκα) υδρόμετρα (ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΣΜΑ)

Για τη ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, για περισσότερα από δέκα (10) υδρόμετρα με Υ2, παρακαλούμε κλείστε ηλεκτρονικά έξι (6) διαδοχικά εικοσάλεπτα  ραντεβού. Για παράδειγμα 10:40 – 11:00 & 11:00 – 11:20 & 11:20 – 11:40 & 11:40 – 12:00 & 12:00 – 12:20 & 12:20 – 12:40

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Αρχική σύνδεση για κτίσμα που δεν υδροδοτήθηκε ποτέ ή Αρχική σύνδεση από Διαχωρισμό γραμμής – Δεύτερο Υδρόμετρο με Αυτοψία

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Πληρωμή μετά από Αυτοψία Αρχικής σύνδεσης, για κτίσμα που δεν υδροδοτήθηκε ποτέ ή Αρχική σύνδεση από Διαχωρισμό γραμμής – Δεύτερο Υδρόμετρο /παροχή νερού

Κλείστε το ραντεβού σας στο κατάστημα της Αγγελάκη για την καταβολή του ποσού της αυτοψίας που χρεώθηκε και την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Αρχική σύνδεση σε κτίσμα που απαιτείται τοποθέτηση Υδροστομίου πυρκαγιάς

Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος απαιτείται να υπάρχει ενεργή παροχή υδροληψίας για την τοποθέτηση του υδροστομίου πυρκαγιάς.

Δικαιολογητικά Τεχνικού περιεχομένου:

 • Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυρασφάλειας.
 • Πυρασφάλεια κάτοψη υπογείου.
 • Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.

Δικαιολογητικά για τη Μεταβίβαση υδροληψίας.

 • Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για φυσικά πρόσωπα πατώντας εδώ Μεταβίβαση υδροληψίας – ΕΥΑΘ (eyath.gr)
 • Ενώ για νομικά πρόσωπα εδώ Μεταβίβαση υδροληψίας για εταιρείες – ΕΥΑΘ (eyath.gr)

Σημείωση: Η καταβολή της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου και η παροχή τιμολογείται με ειδικό Τιμοκατάλογο και πάγιο ανά τετράμηνο.

Πληρωμή μετά από Αυτοψία-Αρχική σύνδεση /υδροστόμιο πυρκαγιάς

Κλείστε το ραντεβού σας στο κατάστημα της Αγγελάκη για την καταβολή του ποσού της αυτοψίας που χρεώθηκε και την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Επανασύνδεση / Νέο συμβόλαιο (για ακυρωμένη μερίδα υδροληψίας)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

Κιβώτιο & δικλείδα με Αυτοψία (για βλάβη σε δικλείδα ή κιβώτιο στο πεζοδρόμιο της οικοδομής)

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (Εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr).

Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr).

Επίσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 51% των ενοίκων της οικοδομής για την υποβολή του αιτήματος και αποδεικνύεται με υπεύθυνες δηλώσεις τους(με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr).

ή πρακτικό γενικής συνέλευσης των ενοίκων της οικοδομής, που να καταγράφει τη σύμφωνη γνώμη του 51%.

Πληρωμή μετά από Αυτοψία/Κιβώτιο & Δικλείδα

Κλείστε το ραντεβού σας στο κατάστημα της Αγγελάκη για την καταβολή του ποσού της αυτοψίας που χρεώθηκε και την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Ακύρωση διακλάδωσης λόγω κατεδάφισης & αποξήλωση υδρομέτρου

Ενημερώνουμε πως το κόστος της ακύρωσης διακλάδωσης ανέρχεται για διακλάδωση

 • Φ20 στα 80,00€ +ΦΠΑ 24% = 99,20€ .
 • Φ50 και άνω στα 85,00€ +ΦΠΑ 24% = 105,40€ .

Το κόστος αυτό αφορά όλους τους ιδιοκτήτες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (π.χ. εργολάβος.)

Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος απαιτείται :

 • Άδεια κατεδάφισης του ακινήτου.

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διαδικασία της αποξήλωσης- διακοπής της υδροληψίας πατώντας εδώ

Εάν κατά τη σύναψη του συμβολαίου Υδροληψίας είχατε καταβάλει Εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται υποβολή αντιγράφου του τραπεζικού σας λογαριασμού που να εμφανίζεται ευκρινώς :

 • ΙΒΑΝ και η Τράπεζα
 • Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας, ή συν δικαιούχος.

Καταθέστε το αντίγραφο κατά την υποβολή του αιτήματος Διακοπής στον υπάλληλο που θα σας εξυπηρετήσει στο κατάστημα.

Μεταφορά υδρομέτρου σε καταλληλότερη θέση με Αυτοψία

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) από τον ιδιοκτήτη με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr).

Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr).

Επιπλέον απαιτείται πρόσφατο αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 ιδιοκτήτη και σε περίπτωση συνιδιοκτητών, Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr, για τη σύμφωνη γνώμη για τη μεταφορά του υδρομέτρου σε καταλληλότερη θέση.

Πληρωμή μετά από αυτοψία/ Μεταφορά υδρομέτρου σε καταλληλότερη θέση

Κλείστε το ραντεβού σας στο κατάστημα της Αγγελάκη για την καταβολή του ποσού της αυτοψίας που χρεώθηκε και την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.

Κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Από τον Μάϊο του 2019 η ένταξη των ευπαθών ομάδων σε Κοινωνικό Τιμολόγιο, ακολουθεί τα ίδια κριτήρια με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄). Η εταιρία μας λαμβάνει σχετικό αρχείο από την ΗΔΙΚΑ και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, εντάσσει τους δικαιούχους και τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

 • Στο ΚΟΤ εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και για ένα μόνο υδρόμετρο για κάθε υπόχρεο

Ενώ στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας έχω Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ), στην ΕΥΑΘ δεν είμαι ενταγμένος στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. Τι πρέπει να κάνω;

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 1. Οριστική έγκριση ΗΔΙΚΑ (idika.gr) για το νέο έτος (εγκεκριμένη και σε ισχύ- αφορά το τρέχον οικονομικό έτος)
 2. Τελευταίος λογαριασμός Νερού
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 4. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης στην ΗΔΙΚΑ, προσκομίζετε επιπλέον τους λογαριασμούς ρεύματος που αφορούν το χρονικό διάστημα πριν την έγκριση ή τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος του παρελθόντος έτους

* Η αίτηση ΗΔΙΚΑ είναι τετρασέλιδη (συνήθως) και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο idika.gr όπου και εκτυπώνεται απο εκεί (πιέστε control+P στο πληκτρολόγιό σας για εκτύπωση).

 • Πρέπει να είναι εγκεκριμένη. Η κατάστασή της αναγράφεται στην πρώτη και τελευταία σελίδα.
 • Πρέπει να αφορά το τρέχον οικονομικό έτος. Δηλαδή πρέπει να έχει δημιουργηθεί / ανανεωθεί μετά τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, συγκεκριμένα: μετά την 1-8 για ΚΟΤ-Α & μετά την 1-9 για ΚΟΤ-Β

** Αν δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του υπόχρεου ακόμη, δεκτό γίνεται και το αντίγραφο της σύνδεσης παρόχου – πελάτη.

*** Στο κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και μόνο σε 1 λογαριασμό κατ’ άτομο.

Απαλλαγή οφειλών ιδιοκτήτη από τυχόν οφειλές πρώην μισθωτή (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Για το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν οι οφειλές προσκομίζετε  τα ακόλουθα δικαιολογητικά (παρουσία ιδιοκτήτη ή άλλου ατόμου με εξουσιοδότηση):

 • Τα Ε2 της εφορίας, όπου εμφανίζεται το χρονικό διάστημα μίσθωσης του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του ενοικιαστή.
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.
 • Λύση μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gr., με το εξής κείμενο:
  • «ο μισθωτής …………………………………..………………… αποχώρησε από το ακίνητο επί της οδού …………………………..………. με Αριθμό Καταναλωτή ………………………………….. στις ………….……….. . Θα προσκομίσω το Ε2 του έτους 2023 όταν καταθέσω την φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως του Ε2, τα χρέη βαρύνουν εμένα ως ιδιοκτήτη.»
 • Φωτογραφία υδρομέτρου, όπου θα φαίνεται καθαρά η ένδειξη και ο αριθμός του, για να γίνει εκκαθάριση.
 • Δελτίο Ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή και του εξουσιοδοτημένου).

 Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

 • Ε9 συνιδιοκτητών εκτυπωμένο εντός τριμήνου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν καταστήσει ως υπόχρεο τον μισθωτή του, τότε εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ο ίδιος και οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρία.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2.6. του Κανονισμού Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. «σε όσες παροχές νερού δεν συμπίπτει ο αναφερόμενος υπόχρεος με τον χρήστη είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ακινήτου με ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε αυτόματα υπεύθυνος για την τακτοποίησή τους είναι ο ιδιοκτήτης»

Εκ παραδρομής πλήρωσα το λογαριασμό μου παραπάνω από μία φορά. (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Η εξόφληση του λογαριασμού με ηλεκτρονικό ή συμβατικό τρόπο (πάγια εντολή, web banking κλπ.) μας γνωστοποιείται μετά από κάποιες ημέρες από την πραγματοποίηση της πληρωμής. Κατά το διάστημα αυτό δεν μας είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν ο λογαριασμός έχει ήδη εξοφληθεί. Το επιπλέον καταβληθέν ποσόν πιστώνεται αυτόματα σε επόμενο λογαριασμό. Εάν όμως επιθυμείτε, το επιπλέον ποσόν μπορεί να σας επιστραφεί μετρητοίς με την προσέλευσή σας στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26). Απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομιστούν τα αποδεικτικά πληρωμής. Η επιστροφή γίνεται στον υπόχρεο του λογαριασμού. Κατ’ εξαίρεση, όταν η εγγραφή δεν είναι επικαιροποιημένη, η επιστροφή γίνεται σε αυτόν που προσκομίζει τις αποδείξεις αρκεί να αποδεικνύεται ότι εξόφλησε αυτός.

Εκ παραδρομής πλήρωσα τον λογαριασμό άλλου καταναλωτή. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6), προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής ώστε να πιστωθεί το ποσό στον σωστό καταναλωτή.

Διακανονισμός οφειλών. (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ, ενώ για διακανονισμό άνω των 2.000 ευρώ εδώ.

Μεταβίβαση υδροληψίας

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για φυσικά πρόσωπα πατώντας εδώ, ενώ για νομικά πρόσωπα εδώ.

Διακοπή υδροληψίας και επιστροφής εγγύησης

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πατώντας εδώ.

Επανασύνδεση / Νέο συμβόλαιο (για ακυρωμένη μερίδα υδροληψίας)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εδώ

(*) Η Απαλλαγή χρέους αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων η υδροληψία ήταν στο όνομα του μισθωτή (υπόχρεος)

Διαδικασία έκδοσης άδειας σύνδεσης αποχέτευσης (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Διαδικασία έκδοσης άδειας σύνδεσης αποχέτευσης

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος άδειας και όλες οι Οικοδομικές Άδειες του οικοπέδου, εξαιρέσεις από κατεδάφιση, εργασιών μικρής κλίμακας, νομιμοποιήσεις κλπ. Το Τοπογραφικό διάγραμμα αδείας πρέπει να διαθέτει τη μισή σφραγίδα (όταν η υπόλοιπη βρίσκεται πάνω στην άδεια) και να έχει: a. ίδια κλίμακα με το πρωτότυπο (πχ.1:200) b. ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή, c.  να αναγράφονται τα μήκη πλευρών οικοπέδου και το πλάτος των οδών των προσόψεων του οικοπέδου.
 2. Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (με ημερομηνία τρέχοντος έτους).
 3. Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ.κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.
 4. Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και το έγγραφο του ΥΠΕΝ καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει και η Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (με ημερομηνία τρέχοντος έτους).
 5. Αντίγραφο Συμβολαίου Σύστασης Καθέτου ιδιοκτησίας (αν υπάρχει) και απαραιτήτως το Τοπογραφικό της Σύστασης.
 6. Σημείο Σύνδεσης οικοπέδου με κεντρικό αγωγό.
 7. α. Όταν ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο:
  Αντίγραφο Ταυτότητας,
  Στοιχεία ΜΗΤΡΩΟΥ
  από το ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ του TAXIS (ΑΦΜ, ΔOY, Δ/νση κατοικίας), πρόσφατη εκτύπωση
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου  ιδιοκτησίας, αν  αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9.
  β. Όταν ιδιοκτήτης είναι εταιρεία:
  1) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση  ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη  Δήλωση  του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής). Αν είναι ΑΕ, Πρακτικό Δ.Σ. για εκπροσώπηση,
  2) Βεβαίωση / Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου να φαίνεται η εκπροσώπηση της εταιρίας,
  3) Καταστατικό εταιρίας
  Στοιχεία Μητρώου Πρόσφατη  εκτύπωση  της  προσωποποιημένης  πληροφόρησης– από  το  TAXISNET όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης)    ή    Βεβαίωση  έναρξης  δραστηριότητας  της  επιχείρησης  απο  την  αρμόδια  ΔΟΥ εκδόσεως  τελευταίου  τριμήνου.
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν  αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9.

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Χορήγηση Βεβαίωσης για υδροδότηση στο Τμήμα ΕΑΣΑ (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Χορήγηση Βεβαίωσης για υδροδότηση στο Τμήμα ΕΑΣΑ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος άδειας.
 2. Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (με ημερομηνία τρέχοντος έτους).
 3. Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ.κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.
 4. Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και το έγγραφο του ΥΠΕΝ καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει και η Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (με ημερομηνία τρέχοντος έτους).
 5. α. Όταν ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο:
  Αντίγραφο Ταυτότητας,
  Στοιχεία ΜΗΤΡΩΟΥ
  από το ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ του TAXIS (ΑΦΜ, ΔOY, Δ/νση κατοικίας), πρόσφατη εκτύπωση
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου  ιδιοκτησίας, αν  αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9.
  β.Όταν ιδιοκτήτης είναι εταιρεία:
  1) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση  ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη  Δήλωση  του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής). Αν είναι ΑΕ, Πρακτικό Δ.Σ. για εκπροσώπηση,
  2) Βεβαίωση / Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου να φαίνεται η εκπροσώπηση της εταιρίας,
  3) Καταστατικό εταιρίας
  Στοιχεία Μητρώου Πρόσφατη  εκτύπωση  της  προσωποποιημένης  πληροφόρησης– από  το  TAXISNET όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης)    ή    Βεβαίωση  έναρξης  δραστηριότητας  της  επιχείρησης  από  την  αρμόδια  ΔΟΥ εκδόσεως  τελευταίου  τριμήνου.
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν  αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Χορήγηση Βεβαίωσης για πολεοδομία στο Τμήμα ΕΑΣΑ (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Χορήγηση Βεβαίωσης για πολεοδομία στο Τμήμα ΕΑΣΑ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα.
 2. Εξουσιοδότηση από τον Ιδιοκτήτη ή Ανάθεση έργου στον Μηχανικό.
 3. α. Αν η Οικοδομική Άδεια βγει σε φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο Ταυτότητας,
  β. Αν η Οικοδομική Άδεια βγει σε εταιρεία: Ταυτότητα εταιρίας α) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση  ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθνη  Δήλωση  του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής). Αν είναι ΑΕ Πρακτικό Δ.Σ. για εκπροσώπιση, β) Βεβαίωση / Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου να φαίνεται η εκπροσώπηση της εταιρίας, γ) Καταστατικό εταιρίας

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Χορήγηση εγγράφου για απαλλαγή από χρέωση αποχέτευσης στο Τμήμα ΕΑΣΑ (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Χορήγηση εγγράφου για απαλλαγή από χρέωση αποχέτευσης στο Τμήμα ΕΑΣΑ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος άδειας.
 2. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού νερού ΕΥΑΘ Α.Ε. σε δύο αντίγραφα.
 3. α. Αν ο λογαριασμός νερού αφορά σε φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο Ταυτότητας
  β. Αν ο λογαριασμός νερού αφορά σε εταιρεία: Ταυτότητα εταιρίας α) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση  ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθνη  Δήλωση  του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής). Αν είναι ΑΕ Πρακτικό Δ.Σ. για εκπροσώπιση, β) Βεβαίωση / Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου να φαίνεται η εκπροσώπηση της εταιρίας, γ) Καταστατικό εταιρίας

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Αίτηση επέκτασης με συνεισφορά στην δαπάνη (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Αίτηση επέκτασης με συνεισφορά στην δαπάνη

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος άδειας σε δύο αντίγραφα
 2. Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (με ημερομηνία τρέχοντος έτους)
 3. Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ.κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.
 4. Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και το έγγραφο του ΥΠΕΝ καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει και η Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (με ημερομηνία τρέχοντος έτους)
 5. Αντίγραφο Συμβολαίου Σύστασης Καθέτου ιδιοκτησίας (αν υπάρχει) και απαραιτήτως το Τοπογραφικό της Σύστασης
 6. Σημείο Σύνδεσης οικοπέδου με κεντρικό αγωγό
 7. α. Όταν ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο:
  Αντίγραφο Ταυτότητας,
  Στοιχεία ΜΗΤΡΩΟΥ
  από το ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ του TAXIS (ΑΦΜ, ΔOY, Δ/νση κατοικίας), πρόσφατη εκτύπωση
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου  ιδιοκτησίας, αν  αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9
  β.Όταν ιδιοκτήτης είναι εταιρεία:
  1) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση  ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη  Δήλωση  του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής). Αν είναι ΑΕ, Πρακτικό Δ.Σ. για εκπροσώπηση,
  2) Βεβαίωση / Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου να φαίνεται η εκπροσώπηση της εταιρίας,
  3) Καταστατικό εταιρίας
  Στοιχεία Μητρώου Πρόσφατη  εκτύπωση  της  προσωποποιημένης  πληροφόρησης– από  το  TAXISNET όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης)    ή    Βεβαίωση  έναρξης  δραστηριότητας  της  επιχείρησης  από  την  αρμόδια  ΔΟΥ εκδόσεως  τελευταίου  τριμήνου.
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν  αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Ανακατασκευή ιδιωτικής διακλάδωσης (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Ανακατασκευή ιδιωτικής διακλάδωσης

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος άδειας σε δύο αντίγραφα.
 2. Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (με ημερομηνία τρέχοντος έτους).
 3. α. Όταν ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο:
  Αντίγραφο Ταυτότητας,
  Στοιχεία ΜΗΤΡΩΟΥ
  από το ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ του TAXIS (ΑΦΜ, ΔOY, Δ/νση κατοικίας), πρόσφατη εκτύπωση
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου  ιδιοκτησίας, αν  αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9
  β. Όταν ιδιοκτήτης είναι εταιρεία:
  1) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής). Αν είναι ΑΕ, Πρακτικό Δ.Σ. για εκπροσώπηση,
  2) Βεβαίωση / Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου να φαίνεται η εκπροσώπηση της εταιρίας,
  3) Καταστατικό εταιρίας
  Στοιχεία Μητρώου Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης– από το TAXISNET όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου.
  Ε9 αιτούντος (ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου κλπ.), πρόσφατο, ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράστηκε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχει υποβληθεί ακόμη Ε9

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Κατάθεση δικαιολογητικών για έγκριση εισόδου βυτ. οχημάτων στις Εγκατ.Επεξεργασίας και παραλαβή ετικετών (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα πρέπει να μεταβείτε στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε στην Τσιμισκή 98, κατόπιν ραντεβού, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πλήρη στοιχεία νομικού προσώπου (καταστατικό, νόμιμη εκπροσώπηση κλπ)
 3. ΑΦΜ
 4. ΔΟΥ
 5. Αρ. ταυτότητας (για ατομική επιχείρηση)
 6. Επωνυμία
 7. Όνομα πατρός
 8. Έδρα
 9. Ταχυδρομική διεύθυνση
 10. Πόλη
 11. ΤΚ
 12. Τηλέφωνο σταθερό
 13. Τηλέφωνο κινητό
 14. Email
 15. ΑΚ οχημάτων
 16. Άδειες κυκλοφορίας βυτίων
 17. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και/ή εναλλακτικά έναρξη επαγγέλματος στην εφορία
 18. Διπλώματα οδηγού

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !