Με την ΎδρευσηΘέλω να συνδεθώ

Τι χρειάζεται για την υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής

Για την προσωρινή υδροδότηση οικοδομής απαιτούνται:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Δύο κατόψεις και μια τομή που να περνά από τον χώρο των υδρομέτρων ή διάγραμμα κάλυψης στο οποίο θα εμφανίζεται ο χώρος των υδρομέτρων.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον νόμο 1512/85».
 • Αντίγραφο εταιρικού σε περίπτωση εταιρείας.
 • Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλιών ιδιοκτητών.
 • Ταυτότητα ΑΦΜ και ΔΟΥ αιτούντος.

Για την οριστική υδροδότηση απαιτούνται:

 • Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού προσωρινής υδροληψίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85».
 • Βεβαίωση από το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης (Τσιμισκή 98).

Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας χρειάζονται:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας, ή Ε9, ή μισθωτήριο από το TAXISNET σε ισχύ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου ότι ισχύει σιωπηρή παράταση).
 • Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔOY αιτούντος.
 • Τελευταία εξοφλημένη απόδειξη νερού.
 • Εγγύηση ποσού 100 ευρώ (για τους ενοικιαστές/οικιακό τιμολόγιο)
 • Φωτογραφία του υδρομέτρου για την τιμολόγηση των καταναλωθέντων κυβικών, έως την ημερομηνία πώλησης/αποχώρησης.

Οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων υδροληψίας (αλλαγές υπόχρεου λογαριασμού) μπορούν πλέον να γίνονται και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΥΑΘ, https://www.eyath.gr/aitisi-metavivasis-ydrolipsias/.

Για την υδροδότηση πρώτη φορά χώρων (διαμέρισμα, γραφείο, κλπ) απαιτούνται:

 • Βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται από τον εργολάβο (κατασκευαστή), παραδίδεται στον καταναλωτή και υποβάλλεται από τον τελευταίο μαζί με την αίτηση για υπογραφή συμβολαίου υδροληψίας.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο από το TAXISNET και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το μισθωτήριο έχει λήξει και ισχύει η σιωπηρή παράταση. Το κόστος ανέρχεται σε 55,00 ευρώ, για την τοποθέτηση υδρομέτρου και βαρύνει τον ιδιοκτήτη ενώ ο ενοικιαστής καταβάλλει το ποσό των 100, 00 € ως εγγύηση.
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ, αστυνομική ταυτότητα.

Για προσωρινή υδροδότηση προκειμένου για επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. μάντρες) χρειάζονται:

 • Τίτλος κυριότητας οικοπέδου.
 • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
2310 966 600, επιλογή 3 – 2

Διακοπή ΎδρευσηςΘέλω να διακόψω την υδροδότηση

Τι χρειάζεται για τη διακοπή υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής

Για τη διακοπή υδροδότησης απαιτούνται:

 1. Ταυτότητα και εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο δικαιούχος
 2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Ε9, σε περίπτωση που ως ιδιοκτήτης επιθυμείτε διακοπή και ο λογαριασμός δεν εκδίδεται στα στοιχεία σας
 3. Τελευταία απόδειξη νερού εξοφλημένη
 4. Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
 5. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή ΙΒΑΝ για την επιστροφή των εγγυήσεων

Είναι απαραίτητη και η φυσική σας παρουσία στα κεντρικά μας, στην Αγγελάκη 6, ή στο υποκατάστημά μας στην 26ης Οκτωβρίου 26, απέναντι από τα Δικαστήρια.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
2310 966 600, επιλογή 3 – 2

Με την ΑποχέτευσηΘέλω να συνδεθώ

Τι χρειάζεται για σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης:

Η πληρωμή τιμολογίων νέου δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ή νέας δαπάνης ιδιωτικής διακλάδωσης ή νέας επέκτασης αγωγού αποχέτευσης και συναφών υπηρεσιών γίνεται με προκαταβολή ποσού τουλάχιστον ίσου προς τον αναλογούντα ΦΠΑ και αποπληρωμή του υπολοίπου σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν μέσω των τριών επόμενων λογαριασμών κατανάλωσης νερού, υπό την προϋπόθεση σύμβασης υδροληψίας.

Σε περίπτωση ακινήτων συνιδιοκτησίας η οφειλή μπορεί να μεταφερθεί στον λογαριασμό του κοινόχρηστου υδρομέτρου του συνδεόμενου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση συναίνεσης και των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

Επίσης γίνεται να εξοφληθεί με πιστωτική κάρτα.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:
2310 966 600, επιλογή 3 – 1.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !