43 04 286 00 00 2

Σε περίπτωση φθοράς ή κλοπής μπορείτε να αιτηθείτε αντικατάσταση υδρομέτρου μέσω της φόρμας «Αίτηση Αντικατάστασης». Σας ενημερώνουμε ότι για την αντικατάσταση απαιτείται ποσό ανάλογα με την διάμετρο του υδρομέτρου προς αντικατάσταση, για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή στα σημεία εξυπηρέτησης και το οποίο θα χρεωθεί στον επόμενο λογαριασμό σας.

Παρακαλώ να αντικαταστήσετε το υδρόμετρό μου για τους λόγους που υποβάλλονται στην φόρμα. Αναγνωρίζω ότι το ποσό για την αντικατάσταση θα χρεωθεί στον επόμενο λογαριασμό μου.

Για να υποβάλετε την φόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία αντικατάστασης, παρακαλώ επισυνάψτε δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον ΑΦΜ και τον αρ. ταυτότητας σας.
Ως αποδεικτικό ΑΦΜ, επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία.

Αίτηση Αντικατάστασης

Μπορείτε να βρείτε το υδρόμετρό σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των υδρομέτρων στην οικοδομή σας, με τον αριθμό υδρομέτρου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας.

Για να διαβάσετε το υδρόμετρο, θα ανοίξετε το καπάκι και θα δείτε την ένδειξη στο μαύρο και κόκκινο πλαίσιο. Το μαύρο πλαίσιο αφορά τα κυβικά κατανάλωσης, ενώ το κόκκινο τα λίτρα. Για παράδειγμα στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζεται ένα υδρόμετρο, του οποίου η ένδειξη είναι 60 κυβικά και 360 λίτρα.

Καταχώρηση ένδειξηςΤο Υδρόμετρό μου

Καταχώρηση Ένδειξης

Εφόσον δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους λήπτες ενδείξεων (π.χ. λόγω απουσίας των ιδιοκτητών), μπορείτε να καταχωρήσετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας, συμπληρώνοντας την φόρμα «Καταχώρηση Ένδειξης» και επισυνάπτοντας φωτογραφία του υδρομέτρου σας με την καταγεγραμμένη ένδειξη.

Υπολογισμός ΚατανάλωσηςΤο Υδρόμετρό μου

Η κατανάλωσή σας υπολογίζεται σε 4μηνη βάση  αφαιρώντας την προηγούμενη ένδειξη του υδρομέτρου από την τελευταία.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση