Για την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ. πατήστε εδώ.

Για την Πολιτική κατά της βίας και παρενόχλησης ΕΥΑΘ ΑΕ. πατήστε εδώ.

Για την πολιτική αποδοχών μελών διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Εκθέσεις αποδοχών μελών ΔΣ ΕΥΑΘ
2020
2021
2022

Για την πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης πατήστε εδώ.

Για την πολιτική για την υγεία & ασφάλεια στην εργασία πατήστε εδώ.

Για την περιβαλλοντική πολιτική πατήστε εδώ.

Για την πολιτική απορρήτου ιστοτόπου της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Για την πολιτική GDPR και προσωπικών δεδομένων της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.