Για την πολιτική αποδοχών μελών διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Εκθέσεις αποδοχών μελών ΔΣ ΕΥΑΘ
2020
2021

Για την πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Για την πολιτική απορρήτου ιστοτόπου της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Για την πολιτική GDPR και προσωπικών δεδομένων της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !