Δήλωση / Επικαιροποίηση στοιχείωνΘέλω να δηλώσω / επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου

water splash isolated on white background PZ9TLSB

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλα που αφορούν τον λογαριασμό σας στην ΕΥΑΘ Α.Ε. παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την παρακάτω φόρμα, επισυνάπτοντας δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον ΑΦΜ και τον αρ. ταυτότητας σας.
Ως αποδεικτικό ΑΦΜ, επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία.

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Στοιχεία προς δήλωση/επικαιροποίηση

Αλλαγή Υπόχρεου ΚατοικίαςΘέλω να δηλώσω / επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου

Για αλλαγή υπόχρεου κατοικίας χρειάζεται να προσέλθετε στο κατάστημα της ΕΥΑΘ στην Αγγελάκη 6 ή στο υποκατάστημα στην 26η Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά

  • Οριστικό συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ή γονική παροχή) ή μισθωτήριο από το TAXISNET σε ισχύ
  • Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔOY αιτούντος
  • Τελευταία εξοφλημένη απόδειξη νερού
  • Εγγύηση ποσού 100 ευρώ
  • Φωτογραφία του υδρομέτρου για την τιμολόγηση των τελευταίων κυβικών

Επιστροφή Εγγύησης

Μετά τη διακοπή ή τη μεταβίβαση της υδροληψίας μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή της εγγύησης με αίτημα στο πρωτόκολλο.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά για την επιστροφή εγγύησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, πώλησης, κτλ, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση