Δήλωση / Επικαιροποίηση στοιχείωνΘέλω να δηλώσω / επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου

water splash isolated on white background PZ9TLSB

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τι σημαίνει “επικαιροποιημένη υδροληψία” και γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε επικαιροποίηση των στοιχείων μας.

Πλέον σας δίνεται η δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τις συνδέσεις σας μέσα από το MyEyathPortal. Για να ενημερωθείτε για τα οφέλη του MyEyathPortal πατήστε εδώ.

Μεταβίβαση ΥδροληψίαςΙδιοκτήτης / Ενοικιαστής

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μεταβίβαση υδροληψίας, είναι να μην υπάρχουν οφειλές. Σε περίπτωση ανεξόφλητης οφειλής, θα πρέπει να εξοφληθεί την ημέρα της μεταβίβασης ή να γίνει διακανονισμός αυτής.

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για φυσικά πρόσωπα πατώντας εδώ, ενώ για νομικά πρόσωπα εδώ.

Πλέον μπορείτε να υποβάλλετε  ηλεκτρονικά το αίτημά σας μέσω του MyEyathPortal. Ενημερωθείτε για τα οφέλη του MyEyathPortal πατώντας  εδώ.

Επανασύνδεση Υδροληψίας

Απαραίτητη προϋπόθεση, για επανασύνδεση της ακυρωμένης υδροληψίας είναι η εξόφληση/ρύθμιση οικονομικής εκκρεμότητας του ακινήτου στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή υποβάλλετε  ηλεκτρονικά το αίτημά σας πατώντας  εδώ.

Επιστροφή Εγγύησης

Εάν κατά τη σύναψη του συμβολαίου Υδροληψίας είχατε καταβάλει Εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται υποβολή αντιγράφου του τραπεζικού σας λογαριασμού που να εμφανίζεται ευκρινώς :

  • ΙΒΑΝ και η Τράπεζα
  • Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας, ή συνδικαιούχος.

Καταθέστε το αντίγραφο κατά την υποβολή του αιτήματος Διακοπής στον υπάλληλο που θα σας εξυπηρετήσει στο κατάστημα.
ή
εναλλακτικά υποβάλετε τα δικαιολογητικά για την επιστροφή της εγγύησής σας εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, πώλησης, κτλ, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου.

Διακοπή Υδροληψίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση του αιτήματος Διακοπής Υδροληψίας, είναι να μην υπάρχουν οφειλές, στην υπό αίτηση υδροληψία.

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πατώντας εδώ.

Πλέον μπορείτε να υποβάλλετε  ηλεκτρονικά το αίτημά σας μέσω του MyEyathPortal. Ενημερωθείτε για τα οφέλη του MyEyathPortal πατώντας  εδώ.