Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα μόνο εάν είστε εξωτερικοί συνεργάτες / εργολάβοι / δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

Η φόρμα επικοινωνίας συνεργατών και τρίτων φορέων δεν αφορά σε θέματα καταναλωτών (πχ θέματα εξυπηρέτησης καταναλωτών, θέματα παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης,  ποιότητα νερού, κλπ), παράπονα, δηλώσεις βλαβών και ενημερώσεις βλαβών (έκτακτες / προγραμματισμένες).

    Κρατήστε τον παρακάτω αριθμό ώστε να τον χρησιμοποιήσετε σε τυχόν μελλοντική επικοινωνία σας, που θα αφορά στο συγκεκριμένο αίτημα.
    Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο PDF για να κατεβάσετε το pdf στη συσκευή σας.
    Αναγνωριστικός Αριθμός Επικοινωνίας: