Για το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της ΕΥΑΘ ΑΕ. πατήστε εδώ.

Κανονισμός ΎδρευσηςΚανονιστικό Πλαίσιο

Για τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Κανονισμός ΑποχέτευσηςΚανονιστικό Πλαίσιο

Για τον ισχύοντα Κανονισμό Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. πατήστε εδώ.

Πιστωτική ΠολιτικήΚανονιστικό Πλαίσιο

Θα αναρτηθεί σύντομα

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης.

Κανονισμός Εσωτερικής ΛειτουργίαςΚανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής ΣυμπεριφοράςΚώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔΚώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής ΕλέγχουΚανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων