Ζητήστε έλεγχο

 • για τη σωστή λειτουργία του υδρομέτρου σας
 • για μπερδεμένα, κατεστραμμένα ή σταματημένα υδρόμετρα
 • σε περίπτωση χρέωσης στο λογαριασμό σας περισσοτέρων του ενός παγίου τέλους (8,00 € για υδρόμετρο Φ15).

Το κόστος του ελέγχου (21,08€ τελική τιμή) θα πληρώνεται προκαταβολικά από τον πελάτη.

Για περιπτώσεις αυξημένης κατανάλωσης:

 • Αν αφορά θερινή περίοδο, πιθανώς να είναι δικαιολογημένη.
 • Δεν διενεργούμε έλεγχο για ύπαρξη διαρροής. Απευθυνθείτε σε ιδιώτη υδραυλικό καθώς η διερεύνηση και επισκευή βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

Ενδεικτικά αναφέρονται πιθανές αιτίες υψηλής κατανάλωσης για διερεύνηση και αντιμετώπιση – επισκευή από ιδιώτη υδραυλικό:

 1. Εμφανής ή αφανής διαρροή
 2. Ύπαρξη τρίτης παροχής – εκτός του κρύου και του ζεστού – που τυχόν εγκαταστάθηκε κατά την κατασκευή της οικοδομής (προκειμένου για τη χρήση κοινόχρηστου πλυσταριού ή την εγκατάσταση κοινόχρηστης δεξαμενής-ντεπόζιτου στην ταράτσα).
 3. Έλεγχο συνδέσεων πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, θερμοσιφώνων, ηλιακών κλπ
 4. Έλεγχο για ύπαρξη δεύτερης παροχής-σπιράλ μετά το υδρόμετρο.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

Για αν αιτηθείτε έλεγχο του υδρομέτρου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να είστε υπόχρεος της υδροληψίας (ο λογαριασμός ύδρευσης να εκδίδεται στο όνομά σας) και το υδρόμετρό σας να υδροδοτεί αποκλειστικά το ακίνητο σας {Μία (1) παροχή}.

Επισυνάψτε

 1. Πρόσφατο Ε9 αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο αν είστε ενοικιαστής.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτογραφία υδρομέτρου

  Έλεγχος υδρομέτρου

  Για να αιτηθείτε έλεγχο υδρομέτρου, η υδροληψία πρέπει να είναι στο όνομά σας Είμαι ο πραγματικός χρήστης και η υδροληψία είναι στο όνομά μου * Έχω δηλώσει υπεύθυνα ότι είμαι ο πραγματικός χρήστης και η υδροληψία είναι στο όνομά μου. Αν είστε ο πραγματικός χρήστης της υδροληψίας αλλά ο λογαριασμός εκδίδεται σε άλλο όνομα, μπορείτε να ζητήσετε την μεταβίβασή της στο δικό σας όνομα μέσω του MyEyathPortal.
  Για περισσότερες πληροφορίες και για τα δικαιολογητικά για το αίτημα Μεταβίβασης, πατήστε εδώ.

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.