Ζητήστε

 • Απλό έλεγχο, σε περίπτωση χρέωσης στο λογαριασμό σας περισσοτέρων του ενός παγίου τέλους (8,00 € για υδρόμετρο Φ13). Επίσης, για μπερδεμένα, κατεστραμμένα ή σταματημένα υδρόμετρα (κόστος ελέγχου 7,06€)

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

 • Εάν η αυξημένη κατανάλωσή σας αφορά θερινή περίοδο, πιθανώς να είναι δικαιολογημένη.
 • Δεν διενεργούμε έλεγχο για ύπαρξη διαρροής. Απευθυνθείτε σε ιδιώτη υδραυλικό καθώς η διερεύνηση και η επισκευή βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις υπερβολικής κατανάλωσης προς διερεύνηση και αντιμετώπιση-επισκευή απο τον ιδιώτη υδραυλικό πέραν της εμφανούς διαρροής:

 1. Ύπαρξη τρίτης παροχής – εκτός του κρύου και του ζεστού – που τυχόν εγκαταστάθηκε κατά την κατασκευή της οικοδομής (προκειμένου για τη χρήση κοινόχρηστου πλυσταριού ή την εγκατάσταση κοινόχρηστης δεξαμενής-ντεπόζιτου στην ταράτσα).
 2. Έλεγχο συνδέσεων πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, θερμοσιφώνων, ηλιακών κλπ.
 3. Έλεγχο για ύπαρξη δεύτερης παροχής-σπιράλ μετά το υδρόμετρο.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

Για αν αιτηθείτε έλεγχο του υδρομέτρου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να είστε υπόχρεος της υδροληψίας (ο λογαριασμός ύδρευσης να εκδίδεται στο όνομά σας) και το υδρόμετρό σας να υδροδοτεί αποκλειστικά το ακίνητο σας {Μία (1) παροχή}.

Επισυνάψτε

 1. Πρόσφατο Ε9 αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο αν είστε ενοικιαστής.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  Έλεγχος υδρομέτρου

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !