Σημειώσεις:

Για να υποβάλετε την φόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να είστε υπόχρεος της υδροληψίας.

Παρακαλώ επισυνάψτε δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον ΑΦΜ και τον αρ. ταυτότητας σας.
Ως αποδεικτικό ΑΦΜ, επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία.

Το κόστος της υποβολής αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 7,06 € και η χρέωση θα γίνει στον επόμενο λογαριασμό.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

Έλεγχος υδρομέτρου

Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !