Φύλαξη κτιρίων ΕΥΑΘ ΑΕ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για τη φύλαξη των κτιρίων της ΕΥΑΘ ΑΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α .

  • Θέμα διαγωνισμού: Φύλαξη κτιρίων ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/10/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/10/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/09/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !