Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/06/2024 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/06/2024.
  • CPV: 5511000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα: 12/06/2024.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου