Λειτουργία της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης