Εκποίηση, συλλογή και μεταφορά πενήντα τόνων περίπου, μεταλλικού εξοπλισμού

Θέμα διαγωνισμού: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη την εκποίηση, συλλογή και μεταφορά πενήντα (50) τόνων (με δυνατότητα +30%) περίπου, μεταλλικού εξοπλισμού (σκραπ σιδήρου) από την ΕΕΛΘ (περιοχή Σίνδου), με τιμή εκκίνησης 220€

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/09/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 02/09/2021.
  • CPV: 90500000-2 και 90513000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου