Ανακοίνωση Παράτασης θητείας μελών-εκπροσώπων εργαζόμενων στο ΔΣ

Η ΕΥΑΘ Α.Ε με την υπ’ αριθμ. 224/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά την 13η συνεδρίασή του στις 13 Ιουνίου 2024, ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με το άρθρου 85 του ν.4548/18 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας παρατείνεται η θητεία των :

  1. Γεωργίου Αρχοντόπουλου, μη εκτελεστικού μέλους-εκπροσώπου των εργαζομένων και
  2. Δημητρίου Μαυρόπουλου, μη εκτελεστικού μέλους-εκπροσώπου των εργαζομένων,

η οποία λήγει στις 18/6/2024 έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 20/8/2024 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.