Υψηλές επιδόσεις με κοινωνικό

Υψηλές επιδόσεις, παρά το γενικό αρνητικό κλίμα, σημείωσε η ΕΥΑΘ στο 9μηνο 2015, με προοπτική ευρείας κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !