Το Υδραγωγείο Αλιάκμονα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

  • την ενωτική διώρυγα
  • το αντλιοστάσιο Σίνδου
  • την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.)
  • το αντλιοστάσιο Ιωνίας

Από την τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα (Αγία Βαρβάρα, Ν. Ημαθίας) το νερό μεταφέρεται με ανοιχτή ενωτική διώρυγα και με ελεύθερη ροή μέχρι τη δυτική όχθη του Αξιού ποταμού σε μήκος 50 km. Στη συνέχεια, με δίδυμο σίφωνα μήκους 1,5 km γίνεται υπόγεια διάβαση του Αξιού και με κλειστό αγωγό μήκους 8,5 km μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο της Σίνδου. Από εκεί ωθείται, μέσω αγωγού μήκους 4,7 Km, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.).

Στο διυλιστήριο εφαρμόζεται προηγμένη πολυβάθμια διαδικασία καθαρισμού του νερού, η οποία περιλαμβάνει διεργασίες κροκίδωσης-καθίζησης, διύλισης σε κλίνες άμμου και ενεργού άνθρακα, οζόνωσης και χλωρίωσης . Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του παραγόμενου ύδατος με δυνατότητα επεξεργασίας 150.000 m3/ημέρα. Το καθαρό πόσιμο νερό διανέμεται στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) και μέσω του αντλιοστασίου Ιωνίας και αγωγών μήκους 36 km στις δεξαμενές ύδρευσης κυρίως του δυτικού αλλά και του ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης.

eenth

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !