Βιώσιμη διαχείριση βιομάζας στην ΕΕΛΘ

Η βιώσιμη διαχείριση βιομάζας και βιοαποβλήτων στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΥΑΘ βρέθηκε στο “τραπέζι” της έκθεσης FORWARD GREEN της ΔΕΘ-HELEXPO και ειδικότερα στο πλαίσιο των HELEXPO DIALOGUES (Forum για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, τη βιομάζα και τα βιοαπόβλητα), που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (7-9 Μαρτίου 2024). Την ΕΥΑΘ εκπροσώπησε ο διευθυντής Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης, Κώστας Κωτούλας, ο οποίος και παρουσίασε το έργο που επιτελείται στη διαχείριση της βιομάζας, από τη συλλογή έως την αξιοποίησή της, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).

Όπως είπε ο κ. Κωτούλας, στον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου, που δέχεται καθημερινά περί τις 150.000 κ.μ. λυμάτων, “έχει γίνει την τελευταία τριετία σειρά μεγάλων έργων στη γενικότερη φιλοσοφία της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση, με παράλληλη χρήση της βιομάζας που προκύπτει”, στο πλαίσιο πάντα της κυκλικής οικονομίας. Τα έργα αυτά είναι η αναβάθμιση της αφυδάτωσης ιλύος με φυγόκεντρα μηχανήματα, η επέκταση της αναερόβιας χώνευσης, η επεξεργασία του βιοαερίου για την απομάκρυνση υδρόθειου και η ανακατασκευή των μηχανών συμπαραγωγής συνολικής ισχύος 2,5MW, σύμφωνα με τον κ. Κωτούλα. “Το καινούριο στοιχείο στη διεργασία είναι η εφαρμογή διβάθμιας επεξεργασίας στην αναερόβια χώνευση και την αφυδάτωση, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα υγιεινοποιημένο αφυδατωμένο προϊόν βιομάζας με περιεκτικότητα στερεών άνω του 30%. Το υλικό αυτό (30-35 tn/ημ) διατίθεται σε μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών παρασκευασμάτων, ενώ τις καλλιεργητικές περιόδους μπορεί να διατεθεί απευθείας στη γεωργία”, σημείωσε ο ίδιος.

Το παραγόμενο από τη χώνευση βιοαέριο, επεξεργασμένο πλέον, τροφοδοτεί τις μηχανές συμπαραγωγής από τα τέλη του ’22 και καλύπτει μέρος της ηλεκτρικής κατανάλωσης της ΕΕΛΘ. Τον προηγούμενο μήνα η κάλυψη της εγκατάστασης έφτασε στο 80% των αναγκών. Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κ. Κωτούλας, ανακατασκευάζεται η μονάδα θερμικής ξήρανσης της ιλύος που μπορεί να παράγει ένα ξηρό προϊόν άνω του 92% σε στερεά, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το υπόλειμμα της μονάδας. Αυτό μαζί με τα άλλα παραπροϊόντα της ΕΕΛ (άμμο, εσχαρίσματα) διατίθενται στις μονάδες εδαφοβελτιωτικών, αποτελώντας πρωτογενές υλικό βιομάζας για τα παρασκευάσματα αυτά.

Ο κ. Κωτούλας παρουσίασε, τέλος, τους περιορισμούς του νέου νομοθετικού πλαισίου, των ευρωπαϊκών οδηγιών και κυρίως της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι και θα αποτελέσουν μελλοντικά τη βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθούν πολιτικές και στρατηγικές απαιτώντας βεβαίως κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων.