Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 210/2022 απόφαση του, τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 της Εταιρείας ως  εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη  28 Ιουλίου 2022
  • Αποκοπή Μερίσματος : Τετάρτη  17 Αυγούστου 2022 (*)
  • Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022  (*)
  • Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 (*)
  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022 : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)  και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !