Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος αντληθέντων κεφαλαίων

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 385/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου μετατοπίζεται στα έτη 2013-2014.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την τελική έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !