Τριήμερο για την κλιματική αλλαγή και το νερό στο ΑΠΘ

Τις τελευταίες ψηφίδες του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κλιματική Αλλαγή κι Επίδραση στους Υδάτινους Πόρους – CC-WaterS» έβαλαν οι εταίροι του στην τριήμερη συνάντηση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και του ΑΠΘ στο κτίριο του Τομέα Υδραυλικής. Το πρόγραμμα, που βρίσκεται στον 3ο και τελευταίο χρόνο εργασιών του, διερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων και προτείνει τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν. Συμμετέχουν 18 φορείς από 9 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, με συντονιστή εταίρο τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Βιέννης.

Στις εργασίες της Θεσσαλονίκης, που έληξαν χτες, παρουσιάστηκε η πρόοδος του έβδομου και τελευταίου πακέτου εργασίας από τους συμμετέχοντες εταίρους, καθώς και οι τελικές αναφορές των προηγούμενων έξι πακέτων εργασίας. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στις Βρυξέλλες στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 19 και 20 Μαρτίου 2012, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού που γιορτάζεται στις 22 Μαρτίου. Η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία τον Απρίλιο.

Το πρόγραμμα «CC-WaterS» χρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.