Τοποθέτηση Διευθυντών

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 452/2016 απόφασή του τοποθέτησε ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας τον κ. Πέτρο Νάστο. Παράλληλα με την ίδια απόφαση τοποθετήθηκαν έξι διευθυντές στις νέες διευθύνσεις της εταιρίας. Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών τοποθετήθηκε ο κ. Δημήτριος Αλεξανδρής στην θέση της κας Μαρίας Σαμαρά. Η θητεία των ανωτέρω ξεκινάει την 1.1.2017 και είναι τριετής.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !