Θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

Η Εταιρεία μας πρόκειται να απασχολήσει σπουδαστές/σπουδάστριες των ΤEI, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, ώστε να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση.

Για τις θέσεις, τις ειδικότητες και την διαδικασία πατήστε ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση θα γίνουν δεκτές από τη Δευτέρα 18.03.2019 έως και την Παρασκευή 29.03.2019 στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Εγνατίας 127, 6ος όροφος είτε ηλεκτρονικά στο email: info@eyath.gr. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Για την εκτύπωση της Αίτησης πατήστε ΕΔΩ.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα γραφεία πρακτικής και στις γραμματείες των ΤΕΙ.