Θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών πρώην ΤΕΙ

Η Εταιρεία μας πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες των πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για 6μηνη πρακτική άσκηση για το εαρινό εξάμηνο να καταθέτουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο info@eyath.gr.

Η αίτηση καθώς και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 04.03.2020.

 

Οι θέσεις και οι ειδικότητες με βάση τις ανάγκες της εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 11
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 18
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 48

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο αίτησης που υπάρχει στην ανακοίνωση από την Τετάρτη 04.03.2020 και μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε ηλεκτρονικά στο info@eyath.gr είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος) και ώρες 10.00-12.00.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα ενημερωθούν με email ή τηλεφωνικά θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.

Δικαιολογητικά:

  1. Σύμβαση από τη Σχολή (σε 3 αντίγραφα αν η πρακτική είναι μέσω ΟΑΕΔ ή σε 4 αντίγραφα αν είναι μέσω ΕΣΠΑ)
  2. Βεβαίωση της Σχολής ότι έχουν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (σε πρωτότυπο)
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
  4. Φωτοτυπία του εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
  5. Φωτοτυπία του εγγράφου «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ»
  6. Φωτοτυπία της βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  7. Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αν δεν υπάρχει θα ενημερωθείτε από την εταιρεία σχετικά)


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !