Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών πρώην ΑΤΕΙ

Η Εταιρεία μας πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες των πρώην ΑΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους για το εαρινό εξάμηνο. Η απασχόληση μπορεί να γίνει είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ. Οι θέσεις και οι ειδικότητες με βάση τις ανάγκες της εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα:

Για τις θέσεις και τις ειδικότητες πατήστε ΕΔΩ.

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο αίτησης που υπάρχει στην ανακοίνωση από την Πέμπτη 17.02.2022 μέχρι και τη Δευτέρα 28.02.2022. Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στο info@eyath.gr.

Για την εκτύπωση της Αίτησης πατήστε ΕΔΩ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα προχωρήσουν σε απασχόληση με πρακτική άσκηση, αφού ενημερωθούν με email ή τηλεφωνικά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μετά από συνεννόηση.

Για τα δικαιολογητικά πατήστε ΕΔΩ.

 

Πληροφορίες έχουν σταλεί στα γραφεία πρακτικής και στις γραμματείες των σχολών.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !