Με την ΎδρευσηΘέλω να συνδεθώ

Τι χρειάζεται για την υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής

Για την προσωρινή υδροδότηση οικοδομής απαιτούνται:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Δύο κατόψεις και μια τομή που να περνά από τον χώρο των υδρομέτρων.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον νόμο 1512/85».
 • Αντίγραφο εταιρικού σε περίπτωση εταιρείας.
 • Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλιών ιδιοκτητών.
 • Ταυτότητα ΑΦΜ και ΔΟΥ αιτούντος.

Για την οριστική υδροδότηση απαιτούνται:

 • Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού προσωρινής υδροληψίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85».
 • Βεβαίωση από το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης (Τσιμισκή 98).

Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας χρειάζονται:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας, ή Ε9, ή μισθωτήριο από το TAXISNET σε ισχύ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου ότι ισχύει σιωπηρή παράταση).
 • Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔOY αιτούντος.
 • Τελευταία εξοφλημένη απόδειξη νερού.
 • Εγγύηση ποσού 100 ευρώ (για τους ενοικιαστές/οικιακό τιμολόγιο)
 • Φωτογραφία του υδρομέτρου για την τιμολόγηση των καταναλωθέντων κυβικών, έως την ημερομηνία πώλησης/αποχώρησης.

Για την υδροδότηση πρώτη φορά χώρων (διαμέρισμα, γραφείο, κλπ) απαιτούνται:

 • Βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται από τον εργολάβο (κατασκευαστή), παραδίδεται στον καταναλωτή και υποβάλλεται από τον τελευταίο μαζί με την αίτηση για υπογραφή συμβολαίου υδροληψίας.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο από το TAXISNET και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το μισθωτήριο έχει λήξει και ισχύει η σιωπηρή παράταση. Το κόστος ανέρχεται σε 55,00 ευρώ, για την τοποθέτηση υδρομέτρου  και βαρύνει τον ιδιοκτήτη ενώ ο ενοικιαστής καταβάλλει το ποσό των 100, 00 € ως εγγύηση.
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ, αστυνομική ταυτότητα.

Για προσωρινή υδροδότηση προκειμένου για επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. μάντρες) χρειάζονται:

 • Τίτλος κυριότητας οικοπέδου.
 • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
2310 966 600, επιλογή 3 – 2

Διακοπή ΎδρευσηςΘέλω να διακόψω την υδροδότηση

Τι χρειάζεται για τη διακοπή υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής

Για τη διακοπή υδροδότησης απαιτούνται:

 1. Ταυτότητα και εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο δικαιούχος
 2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Ε9, σε περίπτωση που ως ιδιοκτήτης επιθυμείτε διακοπή και ο λογαριασμός δεν εκδίδεται στα στοιχεία σας
 3. Τελευταία απόδειξη νερού εξοφλημένη
 4. Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
 5. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή ΙΒΑΝ για την επιστροφή των εγγυήσεων

Είναι απαραίτητη και η φυσική σας παρουσία στα κεντρικά μας, στην Αγγελάκη 6, ή στο υποκατάστημά μας στην 26ης Οκτωβρίου 26, απέναντι από τα Δικαστήρια.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
2310 966 600, επιλογή 3 – 2

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !