Με την ΑποχέτευσηΘέλω να συνδεθώ

Τι χρειάζεται για σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης:

Η πληρωμή τιμολογίων νέου δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ή νέας δαπάνης ιδιωτικής διακλάδωσης ή νέας επέκτασης αγωγού αποχέτευσης και συναφών υπηρεσιών γίνεται με προκαταβολή ποσού τουλάχιστον ίσου προς τον αναλογούντα ΦΠΑ και αποπληρωμή του υπολοίπου σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν μέσω των τριών επόμενων λογαριασμών κατανάλωσης νερού, υπό την προϋπόθεση σύμβασης υδροληψίας.

Σε περίπτωση ακινήτων συνιδιοκτησίας η οφειλή μπορεί να μεταφερθεί στον λογαριασμό του κοινόχρηστου υδρομέτρου του συνδεόμενου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση συναίνεσης και των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

Επίσης γίνεται να εξοφληθεί με πιστωτική κάρτα.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:
2310 966 600, επιλογή 3 – 1.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση