Τετραπλάσιες επενδύσεις vs ενεργειακά κόστη

Με τετραπλασιασμό των επενδύσεών της στην τριετία, εξορθολογισμό των δαπανών και σταθερά αποθεματικά «απαντάει» η ΕΥΑΘ Α.Ε. στα υψηλά ενεργειακά κόστη που απεικονίζονται στα οικονομικά αποτελέσματά της για το 6μηνο 2022.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 33,8 εκατ. ευρώ έναντι 34,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 3,09% λόγω της μειωμένης κατανάλωσης υπηρεσιών οικιακού τιμολογίου. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 28,9 εκατ. έναντι 23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, μια αύξηση της τάξεως του 25,42% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 85%. To μικτό κέρδος έφτασε τα 4,9 εκατ. έναντι 11,84 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μείωση ύψους 58,61%. Tα προ φόρων κέρδη του ομίλου άγγιξαν τις 564 χιλ. ευρώ έναντι των 8,5 εκατ. ευρώ το 6μηνο του 2021, ενώ τα μετά φόρων κέρδη την 30ή Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκαν σε 9 χιλ. ευρώ από 5,9 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,24 εκατ. έναντι 11,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση 70,79%. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανήλθαν την 31/12/2021 σε 91 εκατ. έναντι 91,3 εκατ., σημειώνοντας ανεπαίσθητη μείωση 0,25%.
Ήδη, πάντως, η εταιρεία το 2021 μείωσε τις ενεργειακές της καταναλώσεις κατά 17,2%, ποσοστό που αναμένεται να βελτιωθεί εντός του 2022 με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Αυτές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση της επεξεργασίας των λυμάτων, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου στα τέλη του 2022 και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως το 2024, αξιοποίηση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και γενικότερα υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεών μας. Παράλληλα, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους υλοποιούνται και επενδύσεις εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του δικτύου διανομής νερού, με συστήματα αυτοματισμού SCADA», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης. «Προσπαθούμε με την καθημερινή μας δραστηριότητα και τις κεφαλαιακές ροές μας να κατευθυνθούμε προς ‘πράσινες’ επενδύσεις και επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα, χωρίς επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Η μείωση των ενεργειακών μας καταναλώσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, όπως άλλωστε και σε όλες τις εταιρείες παγκοσμίως υπό καθεστώς ενεργειακής κρίσης», συμπλήρωσε.

«Σε μία περίοδο αστάθειας και επάλληλων προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα, με κατακόρυφη και για την εταιρεία μας άνοδο του ενεργειακού κόστους, υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο πλάνο επενδύσεων με δράσεις κυκλικής οικονομίας και περιορισμού του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Υλοποιούμε ενεργειακά αντίβαρα, έχουμε τετραπλασιάσει τις επενδύσεις μας τα τελευταία τρία χρόνια και, βεβαίως, παραμένει ο στόχος μας για μείωση του υδατικού αποτυπώματός μας κατά 20% και του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% ως το 2030», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

Φωτογραφία από τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποιούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο

IMG 20220112 142711Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !