Συνεργασία με την κρατική πορτογαλική εταιρεία AdP

Μνημόνιο Προθέσεων (Memorandum of Intent) υπέγραψε η διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την κρατική πορτογαλική εταιρεία Aguas de Portugal, S.G.P.S., S.A. (AdP) για τη διερεύνηση ανάπτυξης κοινών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Οι δύο εταιρείες προτίθενται να συνεργαστούν σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης του προσωπικού, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία εταιρείας ή συνεταιρισμού στην Ελλάδα η οποία θα δραστηριοποιείται εντός και εκτός συνόρων για την παροχή λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς του νερού, των λυμάτων, των στερεών αποβλήτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η AdP αποτελεί όμιλο επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος στην Πορτογαλία με κυρίαρχο μερίδιο στην αγορά, διαθέτει δε σημαντική τεχνογνωσία στην ύδρευση, την αποχέτευση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !