Συμμετοχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2δ της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥΑΘ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 7,28% έναντι τιμήματος € 49.995,32.