Συγκρότηση διοικητικού συμβούλιου σε σώμα

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  ότι  μετά την επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου 2017 του ορισμού της κ. Στυλιανής Βαλάνη ως μη εκτελεστικό Μέλος, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
 • Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Ιωάννης Παπαϊωάνου Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό μέλος
 • Στυλιανή Βαλάνη Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Στεφανία Τανιμανίδου (Ανεξάρτητο) μη εκτελεστικό μέλος.
 • Παναγιώτης Γκόγκος, (Ανεξάρτητο) μη εκτελεστικό μέλος.
 • Εύδοξος Πετρίδης, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Ολυμπία Λάτσιου – Χρυσάφη, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Ιωάννης Τσιωνάς, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Αρχοντόπουλος, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Αναστάσιος Σαχινίδης, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !