Στο

Την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για άρδευση σε αγροτικές καλλιέργειες παρουσίασε ως καλή πρακτική (best practice) εν όψει των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής η ΕΥΑΘ, στην πρόσφατη συνάντηση του Ευρωδικτύου Μεσογειακών Πόλεων στη Νίκαια της Γαλλίας.
Η χρήση αυτή, που εφάρμοσε η ΕΥΑΘ πρώτη στην Ελλάδα στην περιοχή Χαλάστρας – Καλοχωρίου, διέθεσε σε αγρότες της περιοχής επεξεργασμένα λύματα από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), έναν πολύτιμο υδάτινο πόρο κατά τις ξηρές θερινές περιόδους με αυξημένες τις αρδευτικές ανάγκες, όπως εξήγησε στο πολυπληθές κοινό δημάρχων και δημόσιων φορέων του Ευρωδικτύου η χημικός της εταιρείας, Κατερίνα Χριστοδούλου. Η ίδια επισήμανε την ανάγκη το νομοθετικό πλαίσιο -σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο- να ισορροπεί ανάμεσα στην περιβαλλοντική ασφάλεια, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το κοινωνικοοικονομικό όφελος. Στην κατεύθυνση αυτή, κατέληξε, εκτός από την επαγρύπνηση και τον διαρκή έλεγχο για ρύπους και ουσίες προτεραιότητας στα λύματα για την ασφάλεια των καταναλωτών, μείζονος σημασίας είναι κι η ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση των πολιτικών επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, ούτως ώστε να είναι αμέριστη η αποδοχή της δράσης από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών.
Στο Ευρωδίκτυο συμμετέχουν 128 πόλεις από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, οι οποίες συνεργάζονται κι ανταλλάσσουν εμπειρίες σε θέματα τεχνικά (π.χ. βελτίωση υποδομών) και κοινωνικοπολιτικά (π.χ. ανεργία, μετανάστευση), με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για αγροτικούς σκοπούς ανακυκλώνει θρεπτικά συστατικά στη γη, βελτιώνοντας έμμεσα και την ποιότητα των υδάτινων αποδεκτών, ενώ εξοικονομεί νερό για αστικές χρήσεις, γι’ αυτό κι η εμπειρία της ΕΥΑΘ προσήλκυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον εκπροσώπων της Νότιας Μεσογείου με περιορισμένα αποθέματα, όπως π.χ. των δημοτικών αρχών της Μάλτας, της Τυνησίας, του Μαρόκου και της Παλαιστίνης.