Στο Περίπτερο 15 της 80ής ΔΕΘ

Στο Περίπτερο 15 θα φιλοξενηθεί κατά τη φετινή 80ή ΔΕΘ (5-13 Σεπτεμβρίου 2015) η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Στο σταντ της ΕΥΑΘ ειδικοί επιστήμονες του Τμήματος GIS θα ενημερώνουν το κοινό για το προηγμένο λογισμικό της εταιρείας που βραβεύτηκε πρόσφατα μεταξύ άλλων 100.000 διεθνών υποψηφιοτήτων στην Αμερική. Μια φυσική αναπαράσταση σύνδεσης υδροληψίας μέσα σε σκάμμα θα «οδηγεί» σε ένα laptop με παραδείγματα story maps, παρουσίαση δηλαδή των δικτύων της ΕΥΑΘ με τη βοήθεια ψηφιακών χαρτών. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής στις καθημερινές λειτουργίες της ΕΥΑΘ βελτιώνει κι αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, με προφανές όφελος για την εταιρεία σε κόστος και χρόνο.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !