Στο ΕΣΠΑ η επέκταση της ΕΕΝΘ

Με ίδιους πόρους θα καλύψει τη διαφορά στη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του έργου επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης η ΕΥΑΘ Α.Ε., μετά την προσωρινή απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ενέκρινε 21,1 εκατ. ευρώ έναντι των 24,8 εκατ. ευρώ του αρχικού αιτήματος.
Η πρόταση της ΕΥΑΘ για την «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) – Α2 φάση» βρίσκεται στην πρώτη αξιολογική θέση των προς χρηματοδότηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση τον προσωρινό πίνακα κατάταξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού».


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !