Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Φεβρουαρίου 2013Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !