Σχόλια του Δ.Σ. επί των θεμάτων της Η.Δ. της Ε.Γ.Σ. της 13/12/2012

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Δεκεμβρίου 2012Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !