Ιωάννης ΤσιτσόπουλοςΑνεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Ιntergrated Master), μέλος του ΤΕΕ από το 1991, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Γεωργικής-Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Μsc), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων(MBA) και στο Μάνατζμεντ (CMI Dip.), ενώ πρόσφατα έλαβε πιστοποίηση σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας.

Από το 1998 εργάζεται στους Φορείς  Διαχείρισης Προγραμμάτων, ΚΕΠΑ (έως 2016) και ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ (από το 2017 μέχρι σήμερα) ως Programme Μanager Δράσεων και Προγραμμάτων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  στο πλαίσιο των εκάστοτε ΚΠΣ και EΣΠΑ στους τομείς : περιβαλλοντικής διαχείρισης, καινοτομίας, μεταποίησης, εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων. Επίσης έχει την ευθύνη της Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του Φορέα.

Στο διάστημα 1992-2016 άσκησε το ελεύθερο επάγγελμα του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού σε μελέτες αναπτυξιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων καθώς επίσης συμμετείχε στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Επίσης το διάστημα 12/2019-8/2022 διετέλεσε Πρόεδρος, Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος της ΕΔΑ-ΘΕΣΣ, ενώ στο διάστημα 8/1998-1/2010 ήταν μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΣΘ.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !