Τσικαλουδάκη ΑικατερίνηΜη εκτελεστικό μέλος

Η Αικατερίνη Τσικαλουδάκη είναι δρ. πολιτικός  μηχανικός και εργάζεται ως αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην ενεργειακή απόδοση του κτιριακού κελύφους, στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και ελεύθερων χώρων, στη φυσική του κτιρίου και εν γένει στην αειφορία στο δομημένο περιβάλλον.
Διαθέτει πολυετή ακαδημαϊκή εμπειρία και σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο.

Είχε ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, στη σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ για την εφαρμογή του, καθώς και στη συγγραφή των εγχειριδίων για την εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών.
Υπήρξε μέλος της εθνικής επιτροπής συντονισμού για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. των σχετικών επιτροπών του ΤΕΕ και της ομάδας που επεξεργάστηκε το σχέδιο του κανονιστικού πλαισίου για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Έχει διατελέσει μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, κριτής σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !