Σοφία ΑμμανατίδουΜη εκτελεστικό μέλος

Η Σοφία Αμμανατίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Εργάζεται ως οικονομολόγος/λογιστής Α΄ Τάξης και είναι διαχειρίστρια εταιρίας λογιστικής.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Από το 2017 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Διαχειριστής Αφερεγγυότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχοντας αναλάβει την ειδική διαχείριση μεγάλων επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αυτό το καθεστώς, όπως η «Axon Holdings Α.Ε.».
Επίσης, είναι μέλος του Μητρώου Συντονιστών Εξωδικαστικού Συμβιβασμού της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και του μητρώου αξιολογητών αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΦΕΠΑΕ.
Από το 2019, συμμετέχει στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης της ΕΛΒΟ, έχοντας αναλάβει αυξημένα διαχειριστικά καθήκοντα.
Έχει λάβει πιστοποίηση στο Financial Accounting, από το Harvard Business School, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Association of international Accountants, Αγγλία, ενώ έχει παρακολουθήσει Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια λογιστικής, οικονομικών και εταιρικής διακυβέρνησης.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !