Πεταλά ΜαρίαΑνεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η Μαρία Πεταλά είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Από το 2000 ασχολείται ερευνητικά με αντικείμενα περιβαλλοντικής μηχανικής, ενώ από το 2013 είναι μόνιμο μέλος ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ποιότητα του νερού, των υγρών και στερεών αποβλήτων, τις μεθόδους επεξεργασίας του νερού και των υγρών αποβλήτων, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διάθεση των υγρών αποβλήτων. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, απασχολείται ως τεχνικός σύμβουλος σε εθνικούς και τοπικούς δημόσιους φορείς, σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης και ποιότητας νερού. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια επιστημονικά υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα και είναι συγγραφέας βιβλίου με αντικείμενο την περιβαλλοντική μηχανική.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !