Κλείτου ΝικόλαοςΑνεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1981.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ.
Έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή στην Ελλάδα.
Έχει εργαστεί στην Ernst & Young για 10 έτη, με διεθνή εμπειρία σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων και ελέγχους επιβεβαίωσης διαδικασιών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους όπως ενέργεια, κατασκευές, βιομηχανία αλουμινίου, κλωστοϋφαντουργία, καπνοβιομηχανία, σε δημόσιους φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής στην «Διαμαντής Μασούτης», υπεύθυνος χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, ανάλυσης και παρακολούθησης αποκλίσεων, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Παράλληλα, συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. και μέλος Ελεγκτικών Επιτροπών σε άλλες εταιρείες.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !