Κουλούρης ΘεόδωροςΕκτελεστικό μέλος

Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (1984), της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και του Κολεγίου Άμυνας της Ρώμης (NADEFCOL). Επίσης, κάτοχος πτυχίου του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διεθνή Πολιτική (Master of Arts in International Politics) του Ευρωπαϊκού Κέντρου CERIS (Centre Européen de Recherché Internationales et Strategiques) των Βρυξελλών, με διπλωματική εργασία στη Διαχείριση Υδάτων. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Σταδιοδρόμησε ως αξιωματικός σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, φθάνοντας στον βαθμό του ανώτατου αξιωματικού (αντιστράτηγος). Είναι απόφοιτος της Σχολής Αλεξιπτωτιστών Ασπροπύργου, καθώς και του Διεθνούς Σχολείου Παρατηρητών Ειρηνευτικών Αποστολών και Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, όπως επίσης του Σχολείου Επιθεωρητών Εφαρμογής Διεθνούς Συνθήκης CFE (Conventional Forces in Europe) και διετέλεσε επιθεωρητής εφαρμογής της υπόψη συνθήκης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, διοίκησε μονάδες σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, όπως Ανεξάρτητος Λόχος, Μηχανοκίνητο Τάγμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Κοσσυφοπέδιο), Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, Επιτελάρχης Ευρωπαϊκού Σχηματισμού Μάχης, Επιτελάρχης Σώματος Στρατού, Διοικητής Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς, κ.α., φοίτησε στο WEST POINT (exchange programme), ήταν επιτελής Εθνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, εκπαιδευτής σε διεθνές σχολείο Ειρηνευτικών Αποστολών και συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από τον Αύγουστο του 2019 συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γ.Σ., ασκεί τα καθήκοντα του μέλους της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Ε.Ε.) του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, μετείχε ως μέλος στην άμισθη τριμελή Επιτροπή Αμοιβών του Δ.Σ. της ίδιας εταιρείας. Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 9ης Μαρτίου 2020 του ανατέθησαν, με απόφαση του Δ.Σ., εκτελεστικά πλέον καθήκοντα, παραιτούμενος συγχρόνως από τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ.

 

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !