Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 19-06-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε», και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Γενική Συνέλευση των μετόχων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !