Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 04-09-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 («Εταιρεία») στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω:

2.1 Γνωστοποίηση αριθμού μετοχών 10-08-2023

3.1 Σχέδιο αποφάσεων ΤΓΣ 2023

4.1 Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου 04-09-2023

5.1 Έντυπο επιστολής ψήφου 04-09-2023

6.1 Έκθεση αποδοχών των μελών του ΔΣ 2022

7.1 Έκθεση πεπραγμένων της ΕΕ 2022

8.1 Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 2022

Εισήγηση Επιτροπής Α & Υ για την Εκλογή μελών ΔΣ (Θέμα 5 Γ.Σ)

Αξιολόγηση μελών ΔΣ και ΔΣ ως Σώμα

Βιογραφικό Σημείωμα Αγι Παπαδόπουλου

Βιογραφικό Σημείωμα Γρηγορίου Πενέλη

Βιογραφικό Σημείωμα Θεόδωρου Κουλούρη

Βιογραφικό Σημείωμα Νικολάου ΚλείτουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !