Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στη 01-06-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε», και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Γενική Συνέλευση των μετόχων

Για διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω:Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !