Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε», και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
Περίληψη – αιτιολογικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.12.2019 εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.