Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ (Περίοδος 01/10/2016 – 31/3/2017)

Σας πληροφορούμε ότι, με την υπ. αριθμ. 288/2016 πράξη Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., εγκρίθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ για τη χρονική περίοδο 1/10/2016 – 31/3/2017.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !